Básničky a riekanky pre deti

Básničky a riekanky pre deti sú jednou z metód, ako si deti cvičia pamäť, pohyb, atď.

Báseň je literárne dielo vo veršoch väčšinou krátkeho rozsahu a lyrického ladenia. Predstavuje celok esteticky svojbytnej výpovede o svete, zjednotený postojom autora ku skutočnosti a zacielený na spoločenské pôsobenie .

Riekanka je žáner ľudovej slovesnosti. Ide o krátke detské porekadlo založené na jednej strane na rytmickom texte a na potlačení sémantiky ( riekanky poskytujú príjemný rytmický zvuk, často nedávajú žiadny zmysel a obsahujú slová, ktoré nič neznamenajú ). Na druhej strane vychádzajúce zo zámernej hry s významom slov a z toho plynúcej komiky.

Riekanky majú v detskom živote najrôznejšie funkcie :

  • Sprevádzajú hru dospelého s dieťaťom ( napr. " Paci , paci , pacičky " ).
  • Sprevádzajú detské hry ( napr. Zlatá brána, Kolo kolo mlynské ).
  • Slúžia ako podklad činností. Táto funkcia spočíva v tom, že zvuk verša je pre dieťa príťažlivý a umožní mu aj napriek krátkodobej koncentrácii zotrvať potrebnú dobu v činnosti, ktorá je inak fádna a zdĺhavá.
  • Majú aj magickú funkciu, ktorá sa uplatňuje hlavne u zariekadiel a súvisí s detskou vierou v nadprirodzené sily a v čarovnú moc tajomných slov .

Básničky a riekanky pre deti delíme na :

  • O zvieratkách
  • Ukazovacie
  • Pohybové
  • Logopedické

Súvisiace články

Viac o básničkách a riekankach na modrykonik.sk

Použité zdroje:

  1. http://cs.wikipedia.org
Zmeň alebo doplň článok Wiki Modrý koník je Vaša encyklopédia. Je tvorená vašimi vedomosťami a skúsenosťami s cieľom pomôcť iným. Chýba Ti niečo k tejto téme? Neváhaj a napíš nám.
Uverejnené informácie nenahrádzajú návštevu skúseného odborníka (lekára, právnika a pod.)

Moja osobná skúsenosť s básničkami a riekankami pre deti