Nový bazár je pár týždňov pred dokončením. Chceš si ho vyskúšať? Pridaj sa do skupiny Pomáham koníku testovať nový bazár

Kožúšteky - 86 - NOVÝ TOVAR

veľmi teplé / zimné
86
Iná značka
Bledoružová
Kabátiky
Pre dievčatá

monika1709Svidník 3192 inzerátov
1334 hodnotení

na objednávku,doba dodania cca 3-4 týždne
veľ.90,100,110,120

24. máj 2015 (včera)
Zobrazení: 1514
25.50 
Kožúšteky, 86 Kožúšteky, 86 Kožúšteky, 86 Kožúšteky, 86
 

Napíš predávajúcemu

Nezabudni na pozdrav a slová: "Prosím" a "Ďakujem"
Ak chceš reagovať ako prihlásená, zadaj aj login a heslo...
Tvoje meno a priezvisko
Email
Overenie
10 - 6 =
 
Podmienky predaja používateľky monika1709

Poštovné od 1.1.2015 podľa www.posta.sk
ostatné poistenie a dobierka info cez správu
Obyčajné poštovné do 500g 2tr. 0,90€
Obyčajné poštovné do 1kg 2tr. 1,60€
Obyčajné poštovné do 2kg 2tr. 2,60€
-----------------------------------------------------------------------
Doporučené poštovné do 500g 2tr. 1,60€
Doporučené poštovné do 1kg 2tr. 2,30€
Doporučené poštovné do 2kg 2tr 3,30€
-----------------------------------------------------------------------
Balík
Na adresu domov do 5kg 4€
Na poštu do 5kg
musíte si prísť preň na poštu 2,80€
.Prosím akceptujte storno objednávky do 24 hod.!!! Toto je internetový predaj nie holubník, objednávky sa nestornujú po týždni, za takéto storno objednávky peniaze vracať nebudem! Ďakujem za pochopenie.
Milí kupujúci, vítame vás v našom obchodíku..
Zodpovedný vedúci: Monika Goldírová
Obchodné meno: Little Shop s.r.o
IČO: 47 477 202
-sídlo: Ladomirová 90 090 03
-e-mail: monika.goldirova@gmail.com(nonstop)
-mobil: 0907 692 208(08:00-20:00)
KOJENECKÝ TOVAR,KOJENECKÉ OBLEČENIE A HRAČKY sú dovážané z Anglicka a Českej republiky, sú certifikované, originály.
OBJEDNÁVKY:
Objednávky sú spracované ihneď po prijatí platby.
Tovar skladom je k dispozícii ihneď!
1. Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy :
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

2. Záručné podmienky
Na všetok nový tovar ponúkaný v našom e-shope je záruka 24 mesiacov na výrobné vady.
V zmysle § 620 Občianskeho zákonníka je záručná lehota na nový tovar 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji na elektronickú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar. Nárok na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením, používaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim. Zodpovednosť za škodu prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od kuriéra.
Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád ak sú odstrániteľné, v opačnom prípade môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kupujúci má právo voľby spomedzi vyššie uvedených nárokov z vád tovaru v prípade, ak predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia tovaru písomne alebo e-mailom doručí oznámenie o vade tovaru, v opačnom prípade má toto právo predávajúci.
Upozorňujeme tiež kupujúcich, že záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu veci a nedá sa ako taká reklamovať.
V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.
Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
DODACIE LEHOTY
Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 15 do 60 dní od dátumu overenia objednávky.
Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.
PLATOBNÉ PODMIENKY:
Platba vopred na účet:
Záujemca zaplatí cenu objednaného tovaru a služby prevodom na účet, vkladom alebo poštovou poukážkou. Pokiaľ nebude platba prijatá do 3 dní, objednávka sa stornuje a neplatič nebude mať možnosť ďalej objednávať.
Dobierka:
Platba formou dobierky je možná len na tovar skladom.
ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:
Záujemca môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do 24 hod.
Sprostredkovateľ má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, zahraničný predajca nie je schopný dodať tovar Záujemcovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Záujemca informovaný telefonicky alebo e-mailom.
V prípade, že Záujemca už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.
Záujemca (spotrebiteľ) je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením §12 odst. 1 č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Záujemca má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť sprostredkovateľovi.
V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
• poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;
Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Vracia sa len cena tovaru, poštovné sa nevracia a náklady na dopravou spojené s vrátením tovaru taktiež hradí Záujemca.
Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý.
Pozor ! Spodné prádlo a plavky sa nedajú vrátiť a to z hygienických dôvodov.
REKLAMAČNÝ PORIADOK
Na všetky výrobky je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov, avšak riešia sa na vlastné náklady spojené s odoslaním späť k predajcovi do USA, Ázie alebo inej krajiny odkiaľ bol tovar objednaný.
Záručná doba
Záručná doba sa líši v závislosti od internetového obchodu, minimálne však činí 12 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na vady akosti tovaru spôsobené bežným užívaním, vady spôsobené nevhodným používaním, alebo používaním v rozpore s návodom. Záruka sa nevzťahuje ani na mechanické a fyzické poškodenie vzniknuté po prevzatí Záujemcom.
Obrazová dokumentácia v katalógu Internetových stránok má len informatívny charakter a záruka sa nevzťahuje na odlišnosti medzi obrázkom a skutočnosťou.
Pri objednávke tovaru SKLADOM sa tovar zasiela ihneď po obdržaní platby na účet Ochrana údajov
Osobné údaje
Všetky informácie, ktoré uvedie kupujúci o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č.428 / 2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke.
Registráciou zákazníka ako žiadateľa o novinky alebo akcie, zákazník automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode. Ak zákazník nebude mať záujem tieto informácie dostávať, má možnosť kedykoľvek ukončiť ich zasielanie podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Želáme príjemné nakupovanie.

Kožúšteky, 86
Kožúšteky, 86
Kožúšteky, 86
Kožúšteky, 86