Ako prinútim manžela, aby išiel na liečenie?

Zodpovedané
29. máj 2019

Dobrý deň,

môj muž je alkoholik, ktorý stále sľubuje, že už prestane piť. Do očí mi rozpáva, že mu musím v tom pomôcť a že ja a deti sme pre neho najdôležitejšie osoby. Prejde týždeň a znova pije. Väčšinou v piatok príde domov opitý na mol. Veľakrát si niečo rozpráva sám pre seba, spí na gauči, na ďalší deň to vyrovnáva a prestane piť v nedeľu poobede, lebo v pondelok ide do práce. Chodí von s kamarátmi, opije sa aj na futbale.

Už sa aj stalo, že nešiel do práce, lebo mu bolo zle.

Veľakrát ma sklamal, neprišiel domov, nedodržal slovo, ktoré dal deťom. Neverím mu a stále sa hádame.

Deti to vidia, a boja sa, keď sa hádame. Chcem, aby prestal piť. Láska a dôvera voči sa dá možno časom obnoviť.

Ako ho prinútim, aby nepil a išiel na liečenie?

Raz prestal a nepil celý rok kvôli tomu, že som ho vtedy opustila a išla bývať k mame. Teraz nemám kam ísť. Ja som ho v tom podporovala, ale boli sme na dovolenke myslela som, že je to už za nami a dali sme si pivo. A tak pomaly a postupne zase sa to začalo.

Aj jeho rodičia mu dohovárajú, ale oni nemajú dobrý vzťach, takže ich slová sú pre necho ako vzduch.

Vždy, keď sa hádame, tak sa pýta čo chcem. Že deťom sa venuje, hrá sa s nimi často aj pod vplyvom alkoholu. Chodí do roboty, pomáha mi v domácnosti.

Teraz sa nerozpávame 3 týždne, je urazený, lebo som urazená ja. Nedokážem sa tváriť, že sa nič nedeje a už sa mi aj hnusí. Neverím mu.

Mám podať žiadosť o rozvod?

Čo bude s novopostaveným domom, ktorý máme na hypotéku?

Dom je postavený na pozemku manžela. Darovali mu ho rodičia.

Za odpoveď ďakujem

Dobrý deň,

Vami popísaný problém ma ťažkú psychologickú, aj právnu rovinu. Preto môj názor berte ako čiastkový (z pohľadu mediátora) a určite sa poraďte s viacerými odborníkmi.

Prvý krokom by mala byť konzultácia s psychológom, akým spôsobom presvedčiť manžela absolvovať liečenie. V žiadnom prípade sa nemôžete spoliehať na jeho prísľuby, že piť prestane. Bez dlhodobej a trvalej pomoci piť neprestane a pokiaľ si sám neuvedomí vážnosť problému (nielen jeho alkoholizmus, ale aj útrapy celej rodiny), žiadnym právnym donútením ho na liečenie nedostanete.

Zo strany štátu môže dôjsť k obmedzeniu slobody iba v prípade páchania trestnej činnosti alebo pri duševnej chorobe alebo jej príznakoch, pri ktorej ohrozuje seba alebo iných. Takýto stav niekedy môžu dosiahnuť aj alkoholici – ide o extrémne prípady (z Vášho popisu takýto stav nevyplýva) – odporúčam skonzultovať s psychológom.

Práve psychológ, špecializujúci sa na tieto prípady, Vám vie relevantne odporučiť, ako maximalizovať snahu o presvedčenie manžela, aby absolvoval liečenie.

Druhou rovinou je právna rovina. Taktiež by bolo potrebné dať si zhodnotiť všetky právne možnosti Vašej individuálnej situácie advokátovi. Zákon je značne prísny voči alkoholikom – alkoholizmus môže byť relevantným dôvodom na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, obmedzenie styku s deťmi, rozvod. Zdôrazňujem „môže byť“ – vždy záleží od konkrétnej situácie.

Aj toto sú veci, ktoré môžu Vášho manžela presvedčiť. Z praxe viem, že niekto si uvedomí vážnosť situácie, až keď druhý partner podnikne právne kroky. Napriek tomu vždy odporúčam najprv cestu „po dobrom“ (aj keď vo Vašom prípade musí byť rýchla, intenzívna a nekompromisná), a až následne postupovať „po zlom“.

Treťou rovinou, doplňujúcou, môže byť cesta mediácie. Aj keď v prípade sporov, kde je na jednej strane vážna závislosť, sú spravila neriešiteľné mediáciou, zo zákona to vylúčené nie je.

Vzhľadom na citlivosť celej situácie ale tieto veci robíme za prítomnosti klinického psychológa a základným výstupom by mal byť reálny prísľub absolvovania liečenia, s konkrétnymi odsledovateľnými krokmi k absolvovaniu liečenia. Takýto prísľub nie je právne vymožiteľný. Prítomnosť mediátora a klinického psychológa má zvýšený efekt na závislú osobu a podčiarkuje vážnosť a krajnosť situácie.


Prajem Vám pekný deň,
JUDr. Martin Biskupič
mediátor

Mediačná kancelária
Bajkalská 22, Bratislava
tel: +421 908 112 799
mail: mediator@martinbiskupic.sk
www.martinbiskupic.sk