Môžem zmeniť otcovstvo bez biologického otca?

Zodpovedané
14. jún 2019

Dobrý deň,

biologický otec videl syna prvýkrát ako mesačného, potom už nikdy. Nikdy neplatil výživné, o syna sa nezaujímal a ani sa nezaujíma. Syn má teraz 14 rokov. Priezvisko má po mojom terajšom manželovi. Keď sme menili priezvisko, tak syn mal 3 roky a biologický otec so zmenou priezviska súhlasil.

Je však vedený ako otec v rodnom liste. Chceli by sme dať zapísať môjho terajšieho manžela do rodného listu ako otca. Zosobášení sme 10 rokov. O biologickom otcovi nič nevieme, nie sme v kontakte, nevieme miesto jeho pobytu.

Je toto všetko možné bez súhlasu biologického otca?

Za odpoveď ďakujem

Dobrý deň,

Vaša otázka je skôr na právnu poradňu, ako na mediačnú poradňu, ale myslím, že Vám viem dať relevantnú odpoveď.

Pokiaľ chcete, aby Váš terajší manžel bol na mieste otca v rodnom liste Vášho syna, z právneho hľadiska ide o osvojenie podľa § 97 a nasl. zákon a o rodine. Na Vašu otázku dáva odpoveď ust. § 100 ods. 3:

"Ak je osvojiteľ manželom rodiča maloletého dieťaťa, môže osvojiť maloleté dieťa len so súhlasom druhého manžela; súhlas nie je potrebný, ak druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou."

Ideálne by bolo pokúsiť sa skontaktovať s otcom Vášho syna a vyžiadať si súhlas. V opačnom prípade môže Váš terajší manžel požiadať o osvojenie, ale v konaní by ste museli preukázať "ťažko prekonateľnú prekážku pre zadováženie súhlasu otca".

Odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta, ktorý Vám pomôže s procesom osvojenia a zadováži potrebné dôkazy k preukázaniu rozhodných skutočností.


Prajem Vám pekný deň,
JUDr. Martin Biskupič
mediátor

Mediačná kancelária
Bajkalská 22, Bratislava
tel: +421 908 112 799
mail: mediator@martinbiskupic.sk
www.martinbiskupic.sk