Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Dobrý večer,

v prípade nezvládnuteľného strachu, úzkosti a neprimeraných reakcií pri ošetrení je možnosťou voľby tzv. sedácia pri vedomí, premedikácia alebo celková anestézia (narkóza).

Medzi spôsoby sedácie patrí napríklad použitie rajského plynu, kedy je pacient uvedený do stavu útlmu a následne si na ošetrenie nepamätá (stav podobný opitosti).

Ďalšou možnosťou je podať pri ošetrení lieky proti strachu a úzkosti, ale tu by som u dospelého pacienta odporúčala konzultáciu u všeobecného lekára, prípadne u klinického psychológa či psychiatra, aby bola dávka lieku náležite stanovená.

Ošetrenie v narkóze by som volila až ako poslednú možnosť, nakoľko predstavuje väčšiu záťaž pre ľudský organizmus, vyžaduje interné predoperačné vyšetrenie a prítomnosť anesteziológa počas celého zákroku.

O možnosti ošetrenia v narkóze sa môžete informovať na stomatologickej klinike fakultnej nemocnice (napr. vami spomínaný Martin, Bratislava alebo Košice), ale aj u zubných lekároch na väčších súkromných klinikách.

Ceny budú závisieť od kraja a stupňa vybavenia kliniky, len pre informáciu v Bratislave zaplatíte za 1 hodinu narkózy približne 250eur, čo je poplatok pre anesteziológa, samotné ošetrenie zubným lekárom sa platí zvlášť.


Želám krásny deň,
MDDr. Alena Záhumenská