Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Dobrý deň,

zákon uvádza zoznam čeľustnoortopedických výkonov, ktoré sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú deťom s veľkými skeletálnymi odchýlkami do dosiahnutia 18. roku veku a čiastočne uhrádzajú deťom s inými chybami do dosiahnutia 18. roku veku.

Celý zoznam výkonov nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2...

Dosiahnutie 18. roku veku je jasne dané, preto ak zvažujete u dcéry ortodontickú liečbu, odporúčam absolvovať čo najskôr vstupnú konzultáciu, komplexné vstupné vyšetrenie a zhodnotenie röntgenových snímok, kým sú tieto výkony u nej na základe verejného zdravotného poistenia uhrádzané.


Želám krásny deň,
MDDr. Alena Záhumenská