Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Dobrý deň,

rozsudky o výške výživnom sú predbežne vykonateľné.

Takže ani podanie odvolania v prípade, ak bolo rozsudkom znížené výživné, nemá odkladný účinok.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu