Aké výživné mi bude uhrádzané?

Zodpovedané
19. máj 2019

Dobrý deň,

3 roky sa súdim ohľadom výživného na 3 maloleté deti vo veku 10,7 a 4 roky.

Dva roky dozadu som dostala rozsudok, ale výživné bolo neadekvátne. Odvolala som sa na krajsky súd. Ten to vrátil späť na okresný súd. Medzitým ex prestal akceptovať rozsudok a požiadala som o neodkladné opatrenia. Teraz bolo posledné pojednávanie 26.02.2019 a dnes mi bol doručený rozsudok, kde je stanovené výživné po novom. Ďalej som obdržala zrušenie neodkladneho opatrenia.

Keď dám opäť v 15 dňovej lehote odvolanie na krajský súd, lebo výživné, čo mi bolo určené po dvojročnom divadle je opäť neadekvátne, ktorá suma mi bude vlastne vyplácaná?

Lebo neodkladné opatrenie je zrušené a rozsudok nie je právoplatný.

Ďakujem

Dobrý deň,

rozsudky o výške výživnom sú predbežne vykonateľné.

Takže ani podanie odvolania v prípade, ak bolo rozsudkom znížené výživné, nemá odkladný účinok.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu