Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Ako donútim vodárenskú spoločnosť, aby mi opravila mostík?

Zodpovedané
19. máj 2019

Dobrý deň,

začiatkom marca boli pred mojím domom vykonávané práce zamestnancami vodárni. Príjazdový mostík pred domom bol ich prácami narušený. Bol opravovaný pred 5 rokmi, pretože pôvodná betónová rúra, ktorou odtekala dažďová voda bola poskodená. Mostík sa odvtedy neprepadával a ani nezosypával. Po prácach vodárenskej spoločnosti je v dvoch miestach narušený a zosypáva sa dovnútra betónovej rury a blokuje dažďovú vodu. Je tu aj riziko úrazu.

Kontaktovala som vodárne a ich zamestnanci to boli na oko prekryť a zamaskovať, nie opraviť. Mostík sa znova rozpadáva a zosypáva. Znova som ich kontaktovala tak a povedali mi, že je to problém správy ciest. Správa ciest tam nerobila žiaden zásah. Priala by som si mať mostík ako predtým, čiže funkčný a pojazdný.

Čo mám robiť?

Ďakujem

Dobrý deň,

podajte podnet na stavebný úrad, štátnej stavebnej inšpekcii, ministerstvu životného prostredia, úradu pre reguláciu sieťových odvetví, okresnému úradu životného prostredia a nech si uvedomia, že stavenisko sa má dať do poriadku a do pôvodného stavu.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu