Ako ochrániť spoločný majetok pred rozvodom?

Zodpovedané
18. júl 2023

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom posudzovania majetkových pomerov manželov pred rozvodom.

Manžel si našiel milenku a začal míňať skoro celý jeho plat na jeho "sny". Kúpil drahé auto, motorku, oblečenie...Ja som momentálne na rodičovskej dovolenke, takže to urobil bez môjho súhlasu, lebo si na to zarobil on. Ja mám však ušetrené nejaké peniaze.

Ako ich ochrániť a ušetriť pre deti?

Viem, že pri rozvode sa všetko bude deliť.

Bola by možnosť previesť tieto peniaze bratovi ešte teraz kým nie je podaný návrh na rozvod a on by mi ich po rozvode vrátil?

Vyhodnotil by to súd ako účelový prevod?

Za aké obdobie súd skúma pohyby na účtoch manželov?

Mám tieto peniaze previesť priamo na deti?

Ďakujem

Dobrý deň,

v manželstve nie sú Vaše a ani manželove peniaze oddelené - všetko je spoločné. To znamená, že v prípade vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželstva sa budú brať do úvahy nielen Vaše úspory, ale aj auto a motorka manžela, poprípade iné veci.

Prevod peňazí na brata môže súd vyhodnotiť ako účelový. Peniaze môžete previesť na deti napr. na sporiace účty, ku ktorým budete mať prístup iba vy.


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191