Ako postupovať, keď bývalý priateľ nespláca dlh na výživnom?

Zodpovedané
2. aug 2022

Dobrý deň,

môj bývalý priateľ má dlh na výživnom 6000 eur. Mal ho splácať v splátkach po 30 eur, no nespláca ho.

Ako mám postupovať?

Ďakujem

Dobrý deň,

môžete podať návrh na exekúciu na príslušnom exekútorskom úrade s tým, že budete žiadať, aby napr. otcovi bol odobratý vodičský preukaz. Konanie je oslobodené od súdneho poplatku.

Následne bude súdny exekútor pokračovať spôsobmi podľa exekučného poriadku tak, aby zabezpečil plnenie vyživovacej povinnosti.

Konanie otca však môže zakladať aj trestnoprávnu zodpovednosť, a to trestný čin zanedbania povinnej výživy. V zmysle §207 Trestného zákona: "Trestného činu zanedbania povinnej výživy sa dopustí ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného."

Na základe uvedené sa môžete obrátiť aj na políciu a podať trestné oznámenie.


JUDr. Renáta Králiková
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191