Ako postupovať, keď chcem dieťaťu zmeniť priezvisko?

Zodpovedané
20. mar 2022

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom zmeny priezviska syna. V čase, keď sa narodil som žila s jeho otcom a neboli sme zobratí. Na matrike sme vybavili dohodu o mene a otcovstve. Po roku a pol sme sa rozišli. Teraz 22. marca nás čaká súd. Môj ex súhlasí so zverenim dieťaťa do mojej starostlivosti.

Je možné synovi zmeniť priezvisko (na moje priezvisko) po súdnom konaní ak bude pridelený do mojej starostlivosti?

Treba podať žiadosť na matričný úrad?

Aký je postup?

Nechcem, aby sa volal po bývalom partnerovi, keďže nemáme spolu dobré vzťahy.

Ďakujem

Dobrý deň,

v zmysle §8 zákona o mene a priezvisku, zmena mena a priezviska je u maloletého možná v prípadoch, ak sú na to okrem iných možností dôvody hodné osobitného zreteľa. Medzi tieto dôvody patrí napr. aj skutočnosť, že rodič sa o dieťa vôbec nezaujíma, nestretáva sa s dieťaťom, neplní si vyživovaciu povinnosť.

Samotná skutočnosť, že syn bude zverený do Vašej výlučnej starostlivosti neznamená, že otec stráca na syna právo. Nie je teda možné, bez jeho súhlasu, zmeniť synovi priezvisko len z dôvodu, že nemáte dobré vzťahy.

Ak však trváte na tom, že synovi chcete priezvisko zmeniť a otec s tým nesúhlasí, musíte sa obrátiť na súd s návrhom na nahradenie súhlasu druhého rodiča a preukázať, že sú naplnené dôvody hodné osobitného zreteľa.

V prípade potreby právnych služieb alebo právneho zastúpenia ma kontaktujte.


JUDr. Renáta Králiková
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191