Ako postupovať pri určovaní výživného od dvoch partnerov?

Zodpovedané
29. apr 2019

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom postupu pri určení výživného na dve maloleté deti a návrhu na zverenie maloletých do osobnej starostlivosti matky. Matka má deti s bývalým druhom, s ktorým nežije v spoločnej domácnosti 5 rokov. Otec deti odišiel za prácou do Holandska a tam pracuje a aj žije.

S bývalým druhom sa dohodli na posielaní financií na spoločné deti - ústnou dohodou, ktorá u nich už trvá 5 rokov v konkrétnej výške a vždy ku konkrétnemu dátumu. Zatiaľ otec deti platí načas a tak ako sa ústne dohodli. Bývalá družka nepozná adresu a ani kontakt na zamestnávateľa otca detí v Holandsku.

Ako by sa postupovalo v prípade, ak by bývalý druh prestal platiť?

Momentálne ma iného priateľa, s ktorým má spoločné dieťa a pravdepodobne sa rozídu. Dá si určiť výživné a zveriť dieťa do výchovy.

Bude súd od nej vyžadovať, aby dala určiť výživné aj od prvého bývalého partnera, s ktorým má iba ústnu dohodu?

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

ak by Váš bývalý druh prestal platiť, tak by ste sa museli obrátiť na miestne a vecne príslušný okresný súd s návrhom na určenie výživného, pretože zatiaľ výška výživného rozhodnutím súdu stanovená nebola. Nie je možné ju exekučne vymáhať, pretože najskôr potrebujete právoplatné rozhodnutie súdu.

Nie je veľmi šťastné, že matka detí nepozná adresu pobytu otca v Holandsku, pretože to môže vyvolať problém v konaní, najmä pri doručovaní písomností a v prípade neplatenia výživného to môže priniesť problém pri exekučnom vymáhaní v Holandsku.

Čo sa týka výživného od druhého partnera, vždy majte na pamäti, že výživné nie je príjem pre matku, ale pre dieťa. Peto je irelevantné či je a v akej výške je určené výživné pre dieťa so skorším partnerom v konaní o určenie výživného pre dieťa s ďalším partnerom.
Neskorší partner nemôže doplácať resp. sa priživovať na tom napr., že skorší partner platí nižšie/vyššie výživné pre svoje dieťa.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu