Ako riešiť fajčiarsky dym v bytových priestoroch?

Zodpovedané
19. máj 2019

Dobrý deň,

naši susedia fajčia síce v byte, ale dym cítiť v spoločných priestoroch dosť intenzivne a nám smrad prechádza aj do bytu.

Aké máme možnosti zasiahnuť?

Ďakujeme

Dobrý deň,

na takúto situáciu je zákon prikrátky, pretože vlastnícke právo je ústavne silným právom a zákon o vlastníctve bytov dáva len vo výnimočných prípadoch možnosť podať žalobu proti tomuto vlastníkovi a navrhovať predaj tohto bytu.

Takýmito dôvodmi ale by mohli byť ohrozenie zdravia alebo majetku (spoločných priestorov alebo spoločných zariadení). Skúste si to odkomunikovať so správcom resp. spoločenstvom vlastníkov bytov a prípadne nech sú zavedené sankcie, ktoré ak nebude platiť, tak by správca resp. spoločenstvo mohlo vymáhať sankcie. Alebo, ak by chcel predať byt, tak by tieto sankcie musel uhradiť, pretože správca resp. spoločenstvo by mu vystavilo potvrdenie s nedoplatkom.

Iná vec sú schválnosti voči nim, ale to už nie je právna rada.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu