Ako sa dostať k vlastnej dcére?

Zodpovedané
14. mar 2019

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom postupu pri styku dieťaťa s otcom. Bývalá partnerka bezdôvodne zabraňuje otcovi svojej dcéry sa s ňou stretnúť.

A ak to dovolí, obaja sú pod jej dozorom. Čo sa týka peňazí, tak tie vyžaduje aj niekoľkokrát do mesiaca. Výšku výživného si zo začiatku určila matka sama a partner musel uhrádzať, inak sa mu vyhrážala.

Ako je najlepšie postupovať, aby dieťa mali obaja rodičia a nie iba jeden, a to v mieste svojho bydliska a nie iba na mieste, ktoré si určuje matka?

Mám požiadať o výšku výživného a súčasne aj žiadosť o striedavú starostlivosť?

Vopred ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

z Vašej vety "výšku výživného si zo začiatku určila matka sama..." mi vyplýva, že rodičovské práva a povinnosti nie sú upravené súdnou cestou.

Pokiaľ nie je vôľa zo strany matky dieťaťa spísať s otcom dieťaťa rodičovskú dohodu (dohoda o rozsahu styku a výške vyživovacej povinnosti), ktorú by schválil súd, jedinou možnou a najistejšou cestou je podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností sa podáva na okresnom súde, v obvode ktorého má dieťa svoje obvyklé bydlisko.

Súčasne s návrhom na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností odporúčam podať návrh na vydanie neodkladného opatrenia, ktorým sa dočasne upraví rozsah styku s druhým rodičom ako aj výška vyživovacej povinnosti. Neodkladné opatrenie má zmysel najmä z toho dôvodu, že na konanie vo veci samej (v rámci návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností) môžete čakať niekedy aj pomerne dlhý čas a neodkladné opatrenie zabezpečí úpravu výkonu rodičovských práv a povinností (rozsah styku a výšku vyživovacej povinnosti) až do momentu, kým súd nerozhodne vo veci samej. Súd o neodkladnom opatrení rozhodne bez pojednávania uznesením. Neodkladné opatrenie je pre oboch rodičov záväzné momentom jeho vydania.

V rámci návrhu na vydanie neodkladného opatrenia ako aj návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností navrhujte, aby sa styk realizoval bez prítomnosti matky, ak je to možné vzhľadom na vek dieťaťa, prípadne aj aby dieťa prespávalo u otca.

Pri rozhodovaní o striedavej starostlivosti bude súd v prvom rade prihliadať na záujem dieťaťa. Neuvádzate, že aká je vzdialenosť medzi oboma rodičmi. Vzdialenosť je taktiež jedným z rozhodujúcich kritérií pri rozhodovaní o striedavej starostlivosti.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu