Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Dobrý deň,

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zásade patrí všetko, čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva (okrem zákonných výnimiek). To znamená, že nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli pred uzavretím manželstva, ostane Vaším výlučným majetkom a Váš budúci manžel nebude mať na tento majetok právny nárok.

Neuvádzate, že o akú nehnuteľnosť sa jedná. Ak by išlo o pozemok, na ktorom sa počas manželstva rozhodnete postaviť dom z finančných prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dom už bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pretože dom je samostatná nehnuteľnosť. Ak by následne došlo k rozvodu, je viac ako pravdepodobné, že pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov by súd prisúdil rodinný dom vlastníkovi pozemku s povinnosťou vyplatiť druhého manžela z rodinného domu.

Ak sa nejedná o pozemok, ale o inú nehnuteľnosť (byt, dom,...) a na zveľadenie tohto Vášho výlučného majetku (rekonštrukcia, prístavba,...) by boli použité finančné prostriedky patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, Váš manžel by mal nárok na pomernú časť použitých finančných prostriedkov.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu