Čo musíme vybaviť, keď chceme odstúpiť priestory?

Zodpovedané
14. mar 2019

Dobrý deň,

chceli by sme s manželom podnikať a naskytla sa nám príležitosť odstúpiť priestory pre deti ako detské centrum s barom. Licencia na bránu pre deti je schválená. Mestu sa platí nájom a energie.

Čo všetko nám treba vybaviť, aby sme sa do toho mohli pustiť?

Načo si dať pozor?

Ďakujem

Dobrý deň,

z právneho uhla pohľadu je táto záležitosť komplikovaná a nie je možné na ňu kvalifikovane odpovedať len na základe uvedených informácií bez poznania ďalších skutočností.

Odporúčam Vám neriešiť túto záležitosť svojpomocne bez právnej pomoci (oslovte advokáta), pretože neviete, aké právne problémy vôbec môžu byť v pozadí subjektu, ktorý túto prevádzku chce odstúpiť, a ak vytvoríte právnu kontinuitu, tak správne orgány vás budú môcť sankcionovať za pochybenia predchádzajúceho prevádzkovateľa a prípadní veritelia predchádzajúceho prevádzkovateľa vás budú môcť žalovať.

Nehovoriac o tom, že prípadne budete musieť prevziať všetkých zamestnancov predchádzajúceho prevádzkovateľa, t. j. aj tých, ktorých nechcete, a vy budete musieť s nimi skončiť pracovný pomer s ekonomickými dôsledkami s tým spojenými.

Na záver ešte dodám, že aj po daňovo-právnej stránke je potrebné tento prevod mať z hľadiska daňového práva a účtovníctva v poriadku.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu