Do akej doby po návrate z dovolenky môžem podať reklamáciu na CK?

Zodpovedané
1. dec 2019

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom reklamácie dovolenky.

Do akej doby po návrate z dovolenky môžem podať reklamáciu na CK?

Za odpoveď ďakujem

Dobrý deň,

cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu