Je možná striedavá starostlivosť, keď medzi matkou a otcom je 300 km?

Zodpovedané
28. okt 2019

Dobrý deň,

rada by som sa opýtala, že ako súd určuje starostlivosť o dieťa v prípade, keď medzi trvalým bydliskom matky a dieťaťa a trvalým pobytom otca je 300 km. Dieťa má 20 mesiacov a otec dieťaťa chodí na návštevu dvakrát do mesiaca na základe dohody nás rodičov. Otcova matka však presviedča otca, aby si nárokoval na striedavú starostlivosť.

Je to vôbec možné pri takej vzdialenosti?

Dcéra s otcom nemá takmer žiaden vzťah. Otec sa k nej správa ako k cudzej. Samozrejme, jeho rodičom som nikdy v návštevách nebránila, ale nikdy u nás neboli.

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

nie, nie je možná.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu