Je možné dom prepísať na mňa, keď splácam úver?

Zodpovedané
16. mar 2019

Dobrý deň,

zobral som úver s bývalou manželkou a kúpili sme dom. Potom sme ho zrekonštruovali a medzičasom sme sa rozviedli. Ja som sa odsťahoval. V dome býva ex s deťmi.

Úver je na mňa, bývalá je spoludlžník. Úver platím iba ja už tretí rok. Ona je momentálne dva roky nezamestnaná a odmieta sa zamestnať. Na dome sme vlastníci obidvaja.

Mám už inú rodinu a dieťa. Bývalá partnerka sa nechce dohodnúť a ani odsťahovať, ani dom predať.

Je možné dom prepísať na mňa, keď splácam úver?

Aké riešenie je reálne?

Ďakujem

Dobrý deň,

v takom prípade Vás musím upozorniť, že máte čas na vyporiadanie BSM len do uplynutia tretieho roku od právoplatnosti rozsudku o rozvode. A potom nastane to, že vo vzťahu k tejto nehnuteľnosti budete každý z vás dvoch podielovým spoluvlastníkom s podielom 50%.

Čo sa týka hypotéky, jej platby by sa Vám mali zarátať pri vyporiadaní BSM. Jednou z foriem vyporiadania BSM je aj predaj nehnuteľnosti tretej osobe. To však môže byť nebezpečné, najmä z dôvodu, že prípadný kupujúci musí znášať riziko toho, že Vaša bývalá manželka nebude chcieť nehnuteľnosť vypratať a táto skutočnosť veľmi ovplyvní cenu nehnuteľnosti.

Vzhľadom k tomu, že sa Vám kráti čas a že v dôsledku Vášho nekonania môžete byť značne poškodený na svojich právach.

Odporúčam Vám čo najskôr riešiť túto situáciu s advokátom.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu