Je možné prepísať dom na mňa s tým, že by tam mamka bývala?

19. mar 2019
Dobrý deň,

mamka má 30 ročný dom v osobnom vlastnictve. Ja mám sestru a tá ma manžela, ktorý už niekoľkokrát presviedčal mamu, aby na nich prepísala dom.

V prípade úmrtia mamky ide dom do dedenia. Problém je, že žijem mimo SK a obáívam sa, že by boli cenné veci odnesené predtým ako by som prišla. Už máme zlú skúsenosť so sestrou.

Mame posielam už piaty rok mesačne finančnú hotovosť, aby vyžila z dôchodku. Doteraz spolu 20000€. Sestra neprispieva ničím. Sestra by ma nemala ani z čoho vyplatiť. S mužom by asi nesúhlasila, aby som dom odkúpila, resp. aby sa dom predal.

Je možné urobiť zmluvu, že by o sumu, ktorú posielam po jej dožití bolo odpočítané zo sestrinej polovičky domu?

Je možné prepísať dom na mňa s tým, že by tam mamka bývala?

Je teoreticky možné to nejako celé ošetriť?

Ďakujem
Dobrý deň,

Vaše platby pre mamku by v súhrne v dedičskom konaní mohli byť pohľadávkou voči Vašej mame a tým pádom by sa muselo riešiť toto pasívum a následne by sa rozhodlo, v akom rozsahu Vaša sestra Vám má zaplatiť (1/2 z platieb by mala prevziať ako pasívum dedičstva).

Najlepšie by v tejto situácii bolo, keby Vaša mama Vám darovala nehnuteľnosť spolu so zriadením vecného bremena spočívajúceho v práve doživotne užívať nehnuteľnosť. Cenné veci z nehnuteľnosti tým síce neochránite, ale aspoň si spravte súpis a ak dôjde k problému, tak ich uveďte v dedičskom konaní ako aktívum a ak ich Vaša sestra zobrala, tak ako dedič budete mať nárok na vydanie týchto vecí, pretože ak nebudú uvedené v aktívach, nebudete sa môcť stať ich dedičom.

Alebo to spravte tak, že spíšte darovaciu zmluvu aj na tieto cennosti a budete vlastníkom od momentu podpísania darovacej zmluvy na hnuteľné veci s tým, že nie je potrebné odovzdanie týchto vecí, pretože sú v nehnuteľnosti, ktorú Vám Vaša mamka darovala.

S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu
Polož anonymnú otázku

Tu začni písať odpoveď...

Odošli