Je otec povinný platiť výživné maturantovi aj počas letných mesiacov, keď už nie je v škole?

Zodpovedané
22. mar 2023

Dobrý deň,

blížia sa maturity, a preto by som sa chcela poradiť ohľadom výživného.

Je otec povinný platiť výživné aj počas mesiacov jún, júl a august?

Viem, že musí podať návrh na súd.

Ako je to v praxi?

Keď podá návrh po maturite a prejde istý čas, kým prebehne konanie, budem musieť vrátiť peniaze za letné mesiace?

Ďakujem

Dobrý deň,

vyživovacia povinnosť vzniká do doby, kedy je dieťa schopné sa samo živiť. Vo Vašom prípade je to po skončení maturity v prípade, že nepokračujete vo vysokoškolskom štúdiu.

Výživné za mesiac jún, júl a august by ste poberať neoprávnene a otec môže žiadať o jeho vrátenie. S otcom sa však môžete písomne dohodnúť a výživné zrušiť dohodou s tým, že dohodu dáte len súdu schváliť.


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191