Je otec povinný platiť výživné na postihnutú dcéru aj po dosiahnutí plnoletosti?

Zodpovedané
30. apr 2019

Dobrý večer,

je otec povinný platiť výživné na postihnutú dcéru aj po dosiahnutí plnoletosti?

Ďakujem

Dobrý deň,

nenapísali ste mi typ postihnutia, tak sa pokúsim odpovedať takto:
1. Ak ide o duševné postihnutie, ktoré robí dcéru nespôsobilú na právne úkony a na akýkoľvek výkon práce, tak je otec povinný platiť výživné do konca jej života.

2. Ak ide o telesné postihnutie, tak musíte rozlišovať či aj napriek telesnému postihnutiu je schopná pracovať a ak áno, tak za akých podmienok, pretože ak výška mzdy za túto prácu nedosahuje životné minimum (napr. nemôže pracovať 40 hod. týždenne), tak je povinný platiť výživné. No ak telesné postihnutie mu znemožňuje vykonávať akúkoľvek prácu, tak je povinný platiť výživné do konca jej života.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu