Je potrebný súhlas otca na zmenu školy?

Zodpovedané
19. mar 2019

Dobrý deň,

deti sú po rozvode zverené matke.

Je potrebný súhlas otca na zmenu školy?

Ďakujem

Dobrý deň,

aj napriek skutočnosti, že deti sú rozhodnutím súdu zverené Vám ako matke, tak výber školy a zmena školy nie je bežnou záležitosťou, preto pre zmenu školy je potrebný súhlas otca.

Ak otec dieťaťa so zmenou školy nesúhlasí, je potrebné podať návrh na súd. Preto vždy je vhodné takúto vec písomne odkomunikovať s otcom a rátať s nesúhlasom a teda napr. rok pred zmenou podať návrh na súd, aby ste "stihli" mať súdom odsúhlasenú zmenu školy pred začiatkom školského roku.

A to isté platí aj o výbere strednej školy.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu