Kedy mám doručiť výpoveď a budem mať nárok na odstupné?

Zodpovedané
30. máj 2019

Dobrý deň,

chcela by som poprosiť o názor odborníka. 28. 7. 2019 bude mať syn 3 roky a mne končí rodičovská dovolenka. So zamestnávateľom budem pravdepodobne musieť ukončiť pracovný pomer.

Jedným z dôvodov je zmena bydliska a ďalším, že počas MD a RD som sa dozvedela, že zamestnávateľ prevádzky a tým pádom aj miesto môjho pracovného zaradenia bolo zrušené a spoločnosť prešla reštrukturalizáciou. O zrušení mojej pracovnej pozície ma zo strany zamestnávateľa nikto neinformoval. Viem to len od už teraz bývalých zamestnancov.

Nebola mi doručená žiadna výpoveď a ani dohoda o ukončení PP. Výpoveď budem teda musieť podať ja. Chcela by som PP ukončiť dohodou.

U zamestnávateľa som zamestnaná od roku 2006. Jednou z možností je ukončiť PP dohodou k dátumu 31. 7. 2019 s tým, že by som požiadala o čerpanie 3 dni dovolenky. Zvyšnú dovolenku by mal zamestnávateľ automaticky preplatiť.

Kedy by bolo najvhodnejšie doručiť dohodu ukončenia PP?

Mám nárok v takomto prípade na odstupné?

Ďakujem za akúkoľvek odpoveď

Dobrý deň,

ak budete Vy iniciovať skončenie pracovného pomeru dohodou, tak sa to môže obrátiť proti Vám a nárok na odstupné nebudete mať.

Odporúčam písomne oznámiť zamestnávateľovi, že chcete nastúpiť do práce a ak Vám odpovie, že nemá pre Vás prácu, tak až vtedy ho vyzvite, aby s Vami uzavrel dohodu o skončení s odstupným s upozornením, že odo dňa 28.07.2019 vzniká na jeho strane prekážka v práci, za ktorú Vám prináleží náhrada mzdy.

Ak by vymýšľal, tak môžete postupovať tak, že po uplynutí 15 dní od splatnosti mzdy ak Vám neposkytne tú náhradu mzdy, tak mu oznámite okamžité skončenie pracovného pomeru a zo zákona Vám vzniká nárok na odstupné.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu