Koľko ma bude stáť obnovenie dedičského konania?

Zodpovedané
29. máj 2019

Dobrý deň,

zistila som, že existuje pozemok po starých rodičoch zapísaný na LV, pričom obaja zomreli cca v roku 1930. Ich deti taktiež už nežijú. Žijú iba vnuci, ktorých je veľmi veľa na Slovensku i v Čechách.

Keby som chcela obnoviť dedičské konanie podaním žiadosti na okresný súd, koľko ma môže to stát?

Môžem od nájdených vlastníkov žiadať náhradu výdavkov?

Môže sa konanie uzavrieť, keď sa nenájdu všetci vnuci?

Za odpoveď ďakujem

Dobrý deň,

vôbec neviem odhadnúť, koľko môže stáť dedičské konanie.

Od nájdených vlastníkov nemôžete žiadať náhradu. Iba od dedičov.

Ak nepoznáte rodokmeň, tak idete do zdĺhavého procesu.

Najlepšie by bolo so všetkými sa dohodnúť vopred a dať podnet na dodatočné dedičské konanie až po podpísaní dohody dedičov.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu