Kto nesie zodpovednosť za dieťa na krúžku alebo v tábore, ktorý funguje bez dokladu o zaplatení?

Zodpovedané
25. máj 2022

Dobrý deň,

na tanečnom krúžku nedostávame žiadne doklady o úhrade za školné. Tak isto sa chystá letný tanečný tábor a opäť má byť všetko hradené v hotovosti bez dokladu.

Čo ak sa stane nejaký úraz?

Má aj tak tréner zodpovednosť za dieťa?

Hrozí mne ako rodičovi nejaké riziko, že som akceptovala hotovostné platby bez dokladov o zaplatení?

Ďakujem

Dobrý deň,

to, že nedostávate doklady ohľadom platieb je skôr otázka daňového problému zo strany tanečného krúžku. Ako spotrebiteľ máte právo na doklad o platbe a poskytovateľ tanečného krúžku by Vám mal tento doklad vystaviť. Za to, že Vám nikto doklad nevystavil nenesiete zodpovednosť.

Bežnou praxou je, že zodpovednosť za dieťa v prípade napr. úrazu je riešené poistením, ktoré býva súčasťou letného tábora.

Na organizáciu letných táborov sú kladené požiadavky v zmysle vyhlášky č. 526/2007 Zb. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia. V prípade, že sú tieto podmienky porušené, zodpovednosť nesie organizátor.


JUDr. Renáta Králiková
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191