Má v tomto prípade poisťovňa nárok na vymáhanie nákladov na poistnú udalosť?

Zodpovedané
19. máj 2019

Dobrý deň,

minulý rok sa nám stala nehoda. V tom čase sme nemali uhradené PZP, avšak v čase do 1 mesiaca od splatnosti sme ho uhradili. Vo všeobecných podmienkach sa píše, že PZP platí do 1 mesiaca po jeho splatnosti.

Má v tomto prípade poisťovňa nárok na vymáhanie nákladov na poistnú udalosť?

Ďakujem

Dobrý deň,

poisťovňa nemá nárok na vymáhanie nákladov súvisiacich s likvidáciou poistnej udalosti, ale len nárok na poistné, ktoré ak ste uhradili, tak aj tento nárok zanikol.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu