Mám nárok na majetkové vyrovnanie pri rozvode?

Zodpovedané
22. sep 2022

Dobrý deň,

po 11. rokoch manželstva sa chcem rozviesť. Máme dve deti /3, 9 rokov/, vlastníme spoločne rodinný dom a auto je písané na manžela. Manžel sa mi vyhráža, že ja nemám právo na 1/2 majetku. A to preto, lebo on pracoval a z jeho peňazí a jeho prácou sa dom dokončoval - dokončuje. Ja som bola 9 rokov striedavo na MD a RD a starala som sa aj o domácnosť, tiež som prispela pomojou prácou k dokončeniu domu. Teraz som mala nastúpiť do práce, žiaľ musela som dať výpoveď. Som vedená na úrade práce.

Má manžel pravdu?

Môže v niektorých prípadoch súd takto rozhodnúť?

A ešte by ma zaujímalo, že či pri rozvode, resp. pri zverovaní deti do opatery súd prihliada aj na životné podmienky otca a matky. Chcela by som sa po rozvode vrátiť k svojej rodine 100 km od terajšieho bydliska. Tu nemám žiadny dôvod ostávať. Bývali by sme dočasne u mojich rodičov, mali by sme tam samostatnú izbu. Znamenalo by to zmenu školy a škôlky pre naše dve dcéry.

Čo ak mi manžel nedá súhlas so zmenou školy?

Môj jediný príjem je príspevok v nezamestnanosti, keďže som evidovaná na úrade práce.

Môžu byť tieto skutočnosti pre mňa problémom?

Ďakujem

Dobrý deň,

nakoľko ste dom nadobudli počas manželstva, tak máte nárok na jeho polovicu bez ohľadu na to, či ste pracovala alebo nie.

Celý príjem počas manželstva, Váš či manželov bol spoločný, aj keď sa napr. platil z manželovho účtu. Nakoľko vy ste zabezpečovali starostlivosť o deti a domácnosť, manžel mohol pracovať a zabezpečovať Vás finančne. Súd by v prípade rozhodovania o rozdelení BSM po rozvode na uvedené neprihliadal. Manžel teda nemá pravdu.

Ohľadom zmeny školy a škôlky potrebujete súhlas manžela, nakoľko sa jedná o podstatnú záležitosť v živote detí.

V prípade, že Vám manžel súhlas nedá, musíte sa obrátiť na súd a žiadat nahradenie súhlasu manžela so zmenou školy a škôlky.

V prípade záujmu o právne poradenstvo, alebo zastúpenie na súde ma kľudne kontaktujte.


JUDr. Renáta Králiková
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191