Mám nárok žiadať od partnera, ktorý od nás odišiel, aby mi platil výživné na dieťa a aj na mňa?

Zodpovedané
2. apr 2022

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom výživného.

Mám nárok žiadať od partnera, ktorý od nás odišiel, aby mi platil výživné na dieťa a aj na mňa?

Niekde som čítala, že kým som na materskej a kým nemá dieťa dva roky, že má tú povinnosť.

Je to aj v prípade, keď bývam u rodičov a neplatím hypotéku?

On platí dosť vysokú hypotéku a vraví mi, že by mu to finančne nevyšlo. Na dieťa mi posiela len 100€ mesačne, čo sa mi zdá dosť málo. Nechcela som to zatiaľ riešiť súdnou cestou, že by sme sa dohodli medzi sebou. Hovorí, že nemá z čoho dať.

Má význam sa súdiť?

Môže o výške výživného rozhodnúť aj mediátor alebo len súd?

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

nárok na výživné na dieťa určite máte v prípade, že s otcom dieťaťa nežijete v spoločnej domácnosti.

V zmysle § 74 zákona o rodine, ktorý znie:
„(1) Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.
(2) Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy podľa odseku 1, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu“

Máte právo na príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke. Príspevok na výživu nevydatej matke sa vypláca opakovane mesačne po dobu 2 rokov, nakoľko v dôsledku tehotenstva Vám napr. klesli príjmy. Príspevok na úhradu niektorých nákladov nevydatej matke je jednorazový príspevok, ktorý obsahuje preukázateľné výdavky spojené s tehotenstvom (oblečenie, vitamíny, zdravotná starostlivosť, pobyt v nemocnici, atď).

To, že bývate u rodičov a neplatíte hypotéku by nemalo mať vplyv, nakoľko dieťa má mať rovnakú životnú úroveň ako jeho rodičia.

O výživnom a vyššie uvedených príspevkoch sa môžete dohodnúť aj prostredníctvom mediátora, ktorý dohodu spíše a mal by ju dať na schválenie súdu.

Mediátor v mediácii nerozhoduje, len pomáha stranám k nájdeniu vhodného riešenia.

V prípade záujmu o právnu konzultáciu, zastúpenie alebo mediáciu ma kontakujte.


JUDr. Renáta Králiková
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191