Mám požiadať o zverenie detí do starostlivosti a následne o výživné?

Zodpovedané
21. nov 2022

Dobrý deň,

s manželom a deťmi žijeme v jednej domácnosti. Dlhodobo sú medzi nami nezhody. Manžel nemá potrebu prispievať na chod domácnosti. Poplatky pre deti ako krúžky, stravné v škole, telefóny či vreckové hradím ja. Prispeje len vtedy, keď sa pohádame a to nie je riešenie. Trvá to už viac ako dva roky a už nevládzem ťahať všetko. Vyčerpáva ma to nielen finančne, ale aj psychicky. Manžel platí len nájom a internet, občas spraví malý nákup a prispieva na na poistku. Ja platím hypotéku, časť poistky, deťom krúžky, stravné, telefóny, cestovné, elektriku a nákupy do domácnosti. Deti majú 11 a 18 rokov.

Príjmovo sme na tom rovnako, každý máme samostatný účet.

Ako sa dá riešiť, aby si uvedomil, že má vyživovaciu povinnosť voči deťom?

Mám požiadať o zverenie detí do starostlivosti a následne o výživné?

Ďakujem

Dobrý deň,

nakoľko Vám manžel neprispieva na domácnosť a nemáte teda rovnakú životnú úroveň ako predpokladá zákon, môžete súd požiadať bud o výživné na maloleté deti, alebo určiť výživné medzi manželmi.

Výživné medzi manželmi vyplývá z § 71 zákona č. 36/2005 Z.z. Zákona o rodine, ktorý uvádza: "Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť."

V prípade, že by ste chceli zveriť deti do Vašej výlučnej starostlivosti, museli by ste súčasne podať návrh na rozvod.

V prípade záujmu o právne poradenstvo, alebo zastúpenie na súde ma kľudne kontaktujte.


JUDr. Renáta Králiková
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191