Môže nás nový majiteľ obrať o jedinú prístupovú cestu?

14. mar 2019
Dobrý deň,

postavili sme si dom na vlastnom pozemku, na ktorý sa musíme dostať cez bratrancove pole. S bratrancom máme samozrejme od začiatku spísanú zmluvu - vecné bremeno prechodu a prejazdu.

Pred rokom bratranec daroval pozemok svojej sestre, ktorá na ňom začala stavať a začína im vadiť, že prechádzame cez pozemok. Vadí im, že cez pozemok máme cestu, ktorá vedie krajom jeho pola pozemku.

Máme sa niečoho do budúcnosti obávať?

Môžu nás obrať o túto jedinú prístupovú cestu?

Ďakujem
Dobrý deň,

v prípade, ak vecné bremeno je zapísané na liste vlastníctva k danému pozemku, nový vlastník je povinný vecné bremeno rešpektovať. Toto je právna rovina.

Ľudská zloba však nemá hraníc, preto v prípade akéhokoľvek náznaku obmedzenia alebo zabránenia využívania vecného bremena zo strany nového vlastníka, je potrebné voči nemu ako aj voči s ním prepojeným osobám tvrdo právne zakročiť. V dôsledku čoho pre prípadné hrozby sankcií pravdepodobne upustí od protiprávneho konania.

Na tieto účely odporúčam mať v domácnosti originál listu vlastníctva z katastra, na ktorom je zapísané vecné bremeno a aj zmluvu o zriadení vecného bremena.

S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu
Polož anonymnú otázku

Tu začni písať odpoveď...

Odošli