Môže súd výživné znížiť kvôli tomu, že bývalý partner nemá priznané oficiálne príjmy?

Zodpovedané
10. jan 2023

Dobrý deň,

podala som návrh na zvýšenie výživného na sumu 170 eur. Dcéra začala chodiť do školy, je prváčka na ZŠ.

Od roku 2017 máme s bývalým partnerom rodičovskú dohodu, kde bolo výživné stanovené na sumu 120 eur. Máme znova pojednávanie, kde zisťujú príjem matky a otca. Otec dieťaťa má nízke oficiálne príjmy, skutočnosť je iná. Chcela som, aby súd odsúhlasil toto zvýšenie aj bez našej prítomnosti. To sa nestalo. Môj oficiálny príjem je dobrý, ale výdavky na dcéru sa výrazne zvýšili s jej nástupom do školy.

Môže súd výživné znížiť kvôli tomu, že bývalý partner nemá priznané oficiálne príjmy?

Ďakujem

Dobrý deň,

súd pri určovaní výživného vychádza nielen z "oficiálnych" príjmov, ale berie do úvahy celkové majetkové pomery otca. Prípadne aj zisťuje a zohľadňuje skutočnosť, prečo otec nemôže zarábať viac. Neuvádzate, či otec je zamestnane, či podniká.

V prípade, že má otec príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, tak je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie.

Ak si rodič nesplní túto povinnosť, tak sa predpokladá, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima a z tejto sumy súd vychádza pri stanovení výživného.

V prípade záujmu o právne poradenstvo, alebo zastúpenie na súde ma kľudne kontaktujte.


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz