Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Dobrý deň,

súd môže upraviť styk aj so starými rodičmi.

Prihliada ale na to, že v akom rozsahu má otec dieťaťa upravený styk a v prípade, že otec dieťaťa žije v spoločnej domácnosti so svojimi rodičmi, nevidím dôvod na úpravu styku so starými rodičmi, keďže ho reaálne realizujú v čase, kedy je dieťa u otca.


S úctou,

Advokátska kancelária JUDr. Jána Kasenčáka
Zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 4907
Juraja Fándlyho 2163/7
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel: +421 (911) 541273
E-mail: office@kasencaklegal.eu