Môže súd zveriť maloletého syna otcovi?

Zodpovedané
5. máj 2022

Dobrý deň,

s manželom spolu nebývame viac ako rok. Až teraz som požiadala o rozvod, pretože skôr by som to nezvládla psychicky. Manžel ma dosť trápil po psychickej stránke. S rozvodom som požiadala syna zveriť do striedavej starostlivosti, aby syn netrpel našim rozchodom a bol s obidvomi rodičmi. Manžel s tým nesúhlasí. Za ten rok syna tak spracoval, že nechcel chodiť so mnou ani na tréningy, ani úlohy si robiť a ani na výlet ísť. Posledný mesiac som si konečne k nemu našla cestu. Manžel žiadal vypočuť syna na súde. U otca má všetko dovolené a všetko mu aj kupuje.

Ak maloletý syn povie, že chce byť zverený otcovi, tak mu ho súd zverí?

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

neuvádzate koľko má syn rokov. Z § 100 ods. 3 O.s.p. vyplýva, že ak je účastníkom konania maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne.

Bude teda záležať na veku a rozumovej vyspelosti syna. Súčasne sa mohol u syna rozvinúť syndróm zavrhnutého rodiča a v prípade súdu a výsluchu syna na ňom by bolo vhodné požiadat o znalecký posudok.

Nakoľko sa môže jednať o zložitejší proces a "boj o dieťa", doporučujem vyhľadať pomoc advokáta.

V prípade záujmu o právne poradenstvo alebo zastúpenie na súde Vám rada vo veci pomôžem.


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191