Musím otcovi dieťaťa oznámiť, že sa s dieťaťom sťahujem do krajiny, v ktorej aj on žije?

Zodpovedané
1. máj 2022

Dobrý deň,

so synom žijem na Slovensku, je zverený do mojej starostlivosti. V rozsudku je však uvedené, že otec je taktiež zákonný zástupca. Plánujeme sa cez leto presťahovať do Rakúska, otec dieťaťa žije tiež v Rakúsku. Plánujeme ísť do toho istého mesta, kde žije aj on. Tam mám rodinu a kontakty. So synom sa nestretáva, ani nemá záujem.

Som povinná otcovi dieťaťa oznámiť túto informáciu?

Nerada by som bola, ak by o tom vedel. Avšak nechcem, aby to mohol neskôr v zlom použiť.

Ďakujem

Dobrý deň,

podľa § 35 zákona o rodine: "Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Podľa vyššie uvedeného ustanovenia máte povinnosť otcovi túto informáciu oznámiť a dohodnúť sa na zmene bydliska dieťaťa. Nakoľko sa otec o dieťa vôbec nezaujíma, nestretáva sa s ním a nemá s ním vytvorený vzťah, je na Vašom uvážení, či sa tohoto ustanovenia zákona budete držať aj vzhľadom k tomu, že sa sťahujete do štátu bydliska otca.


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz