Od ktorého mesiaca podľa rozsudku by mal otec platiť výživné?

Zodpovedané
19. máj 2022

Dobrý deň,

otec dieťaťa po ústnej dohode medzi nami platil na dieťa 150 eur. V auguste poslal už len 100 eur, tak som to riešila súdnou cestou. Súd bol 14.2.2022 a rozsudok bol odoslaný zo súdu 24.2.2022. Právoplatnosť nadobudol 22.3.2022.

Súd rozhodol, že otec je povinný prispievať na výživu dieťaťa sumou 150 eur mesačne, vždy do 15. dňa v mesiaci vopred do rúk matky počnúc dňom 11.8.2021. Zameškané výživné od 11.8.2021 do 14.2.2022 v sume 300 eur je otec povinný zaplatiť v mesačných splátkach po 50 eur, splatných spolu s bežným výživným. V prípade omeškania niektorej splátky otec stratí výhodu splátok.

Odkedy je otec povinný platiť výživné?

Mal ho zaplatiť už vo februári, alebo až po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku?

Vo februári, keď sa konal súd neposlal nič. V marci mi poslal pred 15. dňom v mesiaci 100 eur, na konci toho istého mesiaca zase 100 eur, čím porušil výhodu splátok. Tak som to riešila podaním návrhu na exekúciu. Otec dieťaťa žiadal o jej zastavenie s odôvodnením, že si svoju povinnosť plnil, nakoľko rozsudok nadobudol právoplatnosť v marci a on v marci poslal 2x100 eur.

Kde je teda pravda?

Jedná sa o neplnoleté dieťa.

Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň,

to, kde je pravda určí súd, ktorý bude rozhodovať.

Výrok súdu týkajúci sa výživného má tzv. predbežnú vykonateľnosť. To znamená, že doručením rozsudku má povinnosť otec dieťaťa začať výživné platiť.


JUDr. Renáta Smetana
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz