Stačí doma podpísaná darovacia zmluva v prípade prepisu majetku na jedno dieťa?

Zodpovedané
23. máj 2022

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadom prepisu majetku.

Stačí darovacia zmluva v prípade prepisu majetku na jedno dieťa?

Zvyšné deti sú finančné vysporiadané.

Má darovacia zmluva platnosť, aj keď je podpísaná len doma a nie pred notárom?

Ďakujem

Dobrý deň,

darovacia zmluva v prípade prevodu vlastnického práva musí mať zákonom určené náležitosti a súčasne Váš podpis na takejto zmluve musí byť úradne overený. Následne je nutné, aby darovacia zmluva bola vložena do katastru nehnuteľností, nakoľko vlastnícke právo vzniká dňom povolenia vkladu do katastra nehnuteľností. Darovacia zmluvy by platnosť mala, avšak nespĺňala by náležitosti a nemohla by byť účinná.

Upozorňujem, že v prípade dedičstva sa sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal a môže nastať situácia, že by musel ostatných dedičov vyplatiť.

V prípade záujmu o právne poradenstvo som Vám k dispozícii.


JUDr. Renáta Králiková
hosťujúca euroadvokátka a mediátorka
kancelária: Kniežaťa Pribinu 2, 911 01 Trenčín
mail: info@advokatkaostrava.cz
web: www.advokatkaostrava.cz
tel.č.: 0915 038 191