Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
logo_napady
26. jún 2017
150 

Moje dieťa ešte nerozpráva

Prečo sa zdravé dieťa oneskoruje vo vývine reči?

    Na túto otázku zatiaľ veda neposkytla odpoveď. Existuje veľa teórií, ktoré vyzdvihujú dôležitosť rôznych faktorov vo vývine reči. Vývin reči je zložitý proces, ktorý ovplyvňuje mnoho aspektov, napr. genetická predispozícia osvojovať si reč; celkový stav dieťaťa; nervový systém a jeho dozrievanie, spôsoby, akým spracováva podnety z okolia; rečové prostredie; množstvo a kvalita podnetov; pohlavie; charakterové vlastnosti dieťaťa a pod.

    Príčinou toho, že počet nehovoriacich detí pribúda, je pravdepodobne kombinácia rôznych faktorov – modernizácie medicíny, zmien v chápaní rečových porúch, ich diagnostiky a terapeutických možností, zvyšujúca sa osveta medzi laickou verejnosťou, ako aj samotný prírastok detí s rečovými problémami.

    V logopedickej praxi sa u väčšiny detí, ktoré sa oneskorujú vo vývine reči bez zjavného dôvodu, nikdy nezistí príčina oneskorovania. Primeranou včasnou a spočiatku intenzívnou stimuláciou sa dá veľa dosiahnuť.

    Odhady počtu detí s poruchami sa rôznia, pohybujú sa medzi 5 – 10% detí vo veku od narodenia do 3 rokov. Oneskorená reč je najčastejším prejavom akéhokoľvek zaostávania v celkovom vývine dieťaťa do 3 rokov a preto treba vývinu komunikačných schopností v ranom veku venovať dostatočnú pozornosť.

Prečo navštíviť logopéda už pred 3. rokom veku dieťaťa?

    Tradične sa v logopedickej praxi čakalo, kým sa dieťa rozhovorí. Táto tradícia sa u nás drží napriek tomu, že výskumy na celom svete ukazujú, že čím skôr sa s dieťaťom začne pracovať, tým lepšie výsledky dosahuje. Veľa našich odborníkov, vrátane pediatrov, ešte stále nevie, čo logopéd môže ponúknuť v ranom veku.

    V ranom veku, keď má dieťa slovnú zásobu niekoľko slov, nevieme určiť, či ide o jednoduché zaostávanie vo vývine reči, alebo o špecificky narušený vývin reči, pri ktorom dieťa bez cielenj pomoci len ťažko napreduje. Preto je prístup modernej logopédie založený na včasnej pomoci všetkým deťom, ktoré sa vo vývine reči oneskorujú. Deti, ktoré sa len jednoducho oneskorujú, si vďaka včasnej stimulácii osvoja rečové schopnosti v krátkom čase. Deti, ktoré majú narušený vývin reči, dostávajú pomoc od raného veku, kedy je terapia účinnejšia a taktiež pomáha predchádzať neskorším komplikáciám.

Kedy je potrebné navštíviť logopéda?

    Ak dieťa

 • bolo po narodení označené ako rizikové z hľadiska vývinu reči
 • po 2. roku nemá potrebu komunikovať, nežiada o predmety, používa menej ako 10 zrozumiteľných slov, netvorí žiadne dvojslovné kombinácie, alebo má neplynulosti reči, ktoré pretrvávajú dlhšie ako 6 mesiacov
 • po 3. roku netvorí jednoduché vety, nepoužíva žiadne predložky, má chybnú výslovnosť hlások, má celkovo nezrozumiteľnú reč
 • po 4. roku má nesprávnu výslovnosť viacerých hlások
 • po 5. roku pretrváva chybná výslovnosť hlások L a R
 • v školskom veku má ťažkosti naučiť sa čítať a písať
 • ak má rodič akékoľvek pochybnosti o vývine dieťaťa
 • ak sa chce rodič dozvedieť viac o vývine reči a naučiť sa efektívne rozvíjať reč svojho dieťaťa.

Čo môžem použiť, aby som rozvíjala reč svojho dieťaťa?

    Na trhu v súčasnosti môžeme nájsť veľké množstvo zaujímavých hier, ktoré rozvíjajú reč dieťaťa. Tu sú niektoré z nich:

 • SPOZNÁVAME PRÍDAVNÉ MENÁ ALEBO AKÉ TO JE? (používanie prídavných mien, vyjadrovanie vlastností), Infra, SK
 • SPOZNÁVAME SLOVESÁ ALEBO KTO ČO ROBÍ? (rozvíjanie schopnosti používať slovesá), Infra? SK
 • POVIEM TI, MAMI 1, 2, XXL (rozvíjanie schopnosti prerozprávať príbehy a zachovať časovú následnosť), Alexander, PL
 • MALÝ MÉĎA (rozvíjanie schopnosti prerozprávať príbehy a zachovať časovú následnosť pre menšie deti), Granna, PL
 • ROZHÝB SVOJ JAZÝČEK (výslovnosť), Bonaparte, CZ
 • PUZZLINO – ČO SA HODÍ (logické myslenie, vyjadrovanie príčina-následok), Granna, PL

V prípade záujmu o ktorúkoľvek z týchto pomôcok stačí zadať názov do googlu a objednať 🙂

  Odporúčame

  Boj o život(y) 37
  4.12.2019 • 2191 
  Ako umyť okno bez šmúh
  5.12.2019 • 1684