Naša autobusová zastávka v Chocholnej. Krátko pred dokončením.