Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
slniecka
19. jún 2017
25 

Kardiotréning

Skôr ako sa vrhneme na dnešný kardiotréning, spomeniem niekoľko veršov z Božieho slova - Biblie.

"Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život." (Príslovia 4:23)

"Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce." (Matúš 6:21)

"No to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka.  Zo srdca totiž pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá a rúhania." (Matúš 15:18,19)

Naozaj z môjho srdca môžu výjsť tak hrozné veci ako sú spomenuté vyššie? Pokiaľ patrím k ľudskej rase a verím Božiemu slovu, tak áno. Nie som žiadna výnimka. Ani ty. Sme v tom spolu. Preto by sme mali napomenutia z Biblie brať vážne. A tak rozmýšľam, ako si vytrénovať srdce, aby bolo dobre strážené, aby bolo pri správnom poklade. Dnes je moderné chodiť do posilňovne.

Tak, ako sa telo trénuje postupne, pričom sa dbá na upravenie životosprávy a budovanie nových návykov, takisto sa srdce nestane zo dňa na deň krásne vytrénované v poslušnosti Bohu. Začiatkom zmeny je uvedomenie si, kde sa práve nachádzam. Ako je na tom moje srdce? A kde chcem, aby bolo? Nie každý si na tieto otázky odpovie rovnako. Nazvyme to spytovanie si svedomia. Neviem ako ty, ale ja mám rada úprimnosť. Aj tú, kde som úprimná sama k sebe. Čosi viac o tom, ako som hľadala a začala spoznávať Boha, sa dozvieš tu

Cesta s Bohom začala porozumením, že moja spása nie je založená na dobrých skutkoch, o čom sa píše napr. v liste Efezanom 2:8: “Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval”. A tak som pred pár rokmi zverila svoj život do Božích rúk a rozhodla sa dôverovať Bohu so svojím životom.

No aj keď túžim po krásnom živote plnom dobrých skutkov, hneď zrána som zabrzdená vlastným telom, nesprávnou reakciou, rozliatou kávou. Odradená realitou rýchleho života, sklamaniami, nepríjemnosťami a problémami sa pretĺkam dňom a na svoje srdce si ani nespomeniem. Moje vlastné srdce ma potichu zrádza, dovoľuje mi zahrávať sa s pokušeniami, ktoré môžme nazvať “prázdnymi kalóriami”. No postupne sa tie kalórie nabaľujú a začnú byť viditeľné na mojom tele. Nepridávajú na životnej sile, práve naopak. Uberajú ma o to najcennejšie, čo mám – o život. Čo teda robiť?

Tak ako človek budujúci si nové návyky v životospráve si musí odopierať tie voňavučké a chutnučké dobrôtky lahodiace celej bytosti a nahrádzať ich zdravým, výživným jedlom,  tak sa mám trénovať v boji s pokušením. Ako? Podľa Biblie si mám vyzliecť starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami, mám sa obnoviť duchovným zmýšľaním (Efezanom 4:22,23). Dokonca sa mám obliecť do celej Božej výzbroje, aby som mohla obstáť proti úkladom diabla (Efezanom 6:11-18). Toto je už riadne silné kardio na mňa. Ale čosi veľmi dôležité som zabudla spomenúť. Ide o to, že v tomto kardiotréningu mám mega-trénera, samotného stvoriteľa srdca, Boha, ktorý v momente, kedy som mu odovzdala svoj život do Jeho rúk, mi z môjho kamenného srdca urobil srdce mäsité (Ezechiel 36:26).

Túžim mať srdce vytrénované najlepším trénerom sveta. Nechcem sa kŕmiť prázdnymi kalóriami, ktoré zanesú moje srdce špinou. A čo ty? Tam, kde žiješ, si nájdi skupinku žien, ktoré zmýšľajú rovnako, chcú robiť niečo so svojim srdcom. Spojte sa, povzbudzujte sa, modlite sa, robte ten kardiotréning spolu.