#ocr

laurikagab
6. apr 2020
#ocr #szco..prosim vas, plati teraz SZCO odvody do ZP a SP, ked je na OCR. Doteraz si vsetko platil aj ZP aj SP. Dakujem
Zobraz celú správu
janulienocka
30. mar 2020
#ocr #vszp dnes mi baby prišiel mail:
Dobrý deň,


Podľa zákona č.580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, novelizovaného 1.1.2020, § 16, ods. (11) Povinnosť odvádzať preddavky na poistné netrvá po dobu, počas ktorej poistenci uvedení v odseku 2 písm. b) a d) sú poistencami, za ktorých platí poistné štát podľa § 11 ods. 7 písm. m).

Takže z uvedeného vyplýva: U samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a samoplatiteľov sa počas poberania dávky (podľa § 13 ods. 11) znižuje minimálny základ. SZČO a samoplatitelia počas poberania dávok preddavky neplatia. Takže pokiaľ ste považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu, tak počas poberania nemocenských dávok nemusíte platiť preddavky na poistné a pokiaľ budete poberať nemocenské dávky časť mesiaca, tak sa Vám alikvótne bude krátiť minimálny základ.

Je potrebné, aby si samostatne zárobkovo činná osoba splnila oznamovaciu povinnosť a predložila tlačivo: Oznámenie poistenca/platiteľa poistného a odporúčame aj doklad o poberaní nemocenských dávok, alebo podporu pri ošetrovaní člena rodiny (zo sociálnej poisťovne).

Tlačivo:Oznámenie poistenca/platiteľa poistného sa nachádza na všetkých pobočkách Všeobecnej zdravotnej poisťovne a aj na www.vszp.sk – pre poistencov – tlačivá a prikladáme Vám ho aj v prílohe e-mailu.

Oznamovacia povinnosť je v zmysle § 24 Povinnosti platiteľa poistného, písmeno c) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného.

Tlačivo a doklad je možné doručiť osobne do ktorejkoľvek pobočky (expozitúry) VšZP, zaslať prostredníctvom pošty do pobočky príslušnej miestu trvalého bydliska alebo k danému úkonu písomne splnomocniť inú osobu. Oskenované a podpísané tlačivá a doklady je možné doručiť aj prostredníctvom emailu na adresu: infolinka@vszp.sk.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu, od 11. 3. 2020 až do odvolania, obmedzuje režim vybavovania klientov na svojich kontaktných miestach.

Pri vstupe do budov sú umiestnené viditeľne označené schránky, kde môžu klienti vložiť doklady na odovzdanie alebo vybavenie.

VšZP môžete aj naďalej počas úradných hodín kontaktovať prostredníctvom telefónnych čísel, ktoré sú uvedené na ozname priamo pri vstupe na konkrétne kontaktné miesto VšZP.

Otázky klientov budú vybavované aj prostredníctvom e-mailovej adresy infolinka@vszp.sk alebo telefónneho čísla 0850 003 003, aktuálne sú skrátené úradné hodiny od 8:00 do 15:00 hod.

Vaše požiadavky budú po tomto čase prijímané na telefónnom čísle 0850 003 003 prostredníctvom odkazovej služby.

S pozdravom

Tím call centra VšZPZ dôvodu ochrany osobných údajov pri tejto nezabezpečenej elektronickej forme mailovej komunikácie boli z Vašej otázky / žiadosti odstránené osobné údaje.
Zobraz celú správu
Strana
Predošlá Strana
Ďalšia