Používame cookies. Viac informácií tu. OK

D

Ako dojčiť je otázka, ktorá trápi veľmi veľa tehotných žien, čerstvých mamičiek a niekedy aj mamičky starších detí. Na túto otázku zvyčajne nemožno očakávať dobré rady od pediatrov, pretože nie sú odborníkmi na dojčenie a ani od staršej generácie. Kedysi boli propagované škodlivé postupy dojčenia. Pomoc nemožno očakávať ani v rade pôrodníc, pretože nezamestnávajú kvalitne vyškolené a skúsené laktačné poradkyne. S lepšou pomocou pri dojčení sa mamička väčšinou dočká v baby friendly hospital.

Dojčenie11 je prirodzený a fyziologický spôsob obživy dieťaťa materským mliekom z prsníka. Dieťa ale dojčením uspokojuje oveľa viac potrieb ako je len hlad a smäd. Dojčenie napĺňa jeho potrebu cítiť svoju matku, potrebu fyzického kontaktu, pri prsníku sa upokojí. Dojčenie ďalej pomáha dieťaťu regulovať dýchanie, srdcovú činnosť a telesnú teplotu, pomáha mu zaspať. Je prirodzené a normálne, že sa deti dojčia relatívne často (aj viac ako 10 - 20x za deň). Dieťa môže prejavovať záujem sa dojčiť kedykoľvek bez ohľadu na dobu, ktorá uplynula od minulého dojčenia.

Na dojčenie je prispôsobená prevažná väčšina žien - a to plne po prvých 6 mesiacov dieťaťa a s príkrmami1 ešte aj niekoľko ďalších mesiacov až rokov až do prirodzeného odstavenia6. Udáva sa, že len približne 5 % žien nie je schopných dieťa plne dojčiť, väčšinou z dôvodu stavby alebo zmien v prsnom tkanive a mliečnych žľazách. Prekážkou dojčenia staršieho dieťaťa zvyčajne nebýva ani tehotenstvo (ale je bežné, že sa v tehotenstve laktácia znižuje) a následné narodením ďalšieho dieťaťa je možné súčasne dojčiť staršieho aj mladšieho súrodenca (dojčiť tandem). Zvyčajne možno plne dojčiť aj dvojčatá. Za určitých podmienok a s patričnou pomocou je možné dojčenie predčasne narodených detí . Pomerne často je potrebné pomôcť aj v prípade dojčenia po cisárskom reze, dokonca aj adoptované deti môžu byť dojčené1.

Ako spoznať, či bábätko z prsníka získava dostatok mlieka - video

Základné body pre úspešné dojčenie

 • Naštudovať si fakty o dojčení: ako vyzerá správne prisatie. Plačlivé bábätko nemusí znamenať nedostatočnú laktáciu. Ďalej ako spoznať, že bábätko pije mlieko, čo je fyziologicky časté dojčenie, ako vyzerá normálny fyziologický spánok bábätiek, prečo sa deti budia na nočné dojčenie, čo sú mýty a čo pravdy o dojčení, ako vyzerá graf priberania dojčeného dieťaťa (nájdete ho vo článku dojčenie11), ako vyzerá kolostrum a zrelé materské mlieko. S prípravou na dojčenie a riešením problémov pri dojčení pomáhajú v tomto odbore vyškolené odborníčky - laktačné poradkyne1.
 • Zaistiť správne asymetrické prisatie dieťaťa k prsníku: dieťa, ktoré sa prisáva správne a nie je príliš slabé, získava dojčením dostatok mlieka a netrávi na prsníku neúmerne dlhú dobu. Pri správnom prisatí by dojčenie nemalo byť bolestivé a bradavka po dojčení nesymetricky zdeformovaná. Zle prisaté dieťa od prsníka neodpojuje (znásobuje to bolesť a zvyšuje poškodenie bradavky), ale vyvinieme primeraný tlak na jeho zátylok a posunieme ho dole. Správne prisatie je asymetrické - hlava dieťaťa je mierne zaklonená, takže sa dieťa musí natiahnuť mierne dopredu, aby sa prisalo, brada dieťaťa má potom byť zaborená do prsníka, nos od prsníka ďalej a zároveň má spodnú čeľusť pokrývať väčšinu dvorca.
 • Nechať novorodenca dospieť k samoprisatiu. Ak to nie je možné, tak priložiť novorodenca k prsníku čo najskôr po pôrode: prevažnú časť novorodencov je možné ihneď po pôrode nechať počas bondingu dospieť k samoprisatiu a piť kolostrum . Aj po cisárskom reze je zvyčajne možné vykonať kontakt koža na kožu. V ostatných prípadoch sa odporúča kontakt kožu na kožu začať čo najskôr - napr. u nedonosených detí klokankovaním .
 • Neseparovať mamičku a dieťa: po bondingu premiestniť matku spoločne s novorodencom na rovnaký izba (tzv. rooming - in), podporovať kontakt kožu na kožu. Bábätko je vďaka tomu dojčené častejšie a pri prvých signáloch hladu skôr než sa rozplače. Dojčenie na požiadanie napomáha aj praktizovanie kontraktného rodičovstva 1. Mamička môže na potrebu dieťaťa sa dojčiť reagovať veľmi rýchlo a bábätko cíti mamičku a materské mlieko na dosah, prisáva sa potom v pre neho v najvhodnejšej chvíli, regulujú sa mu prirodzené spánkové cykly a neupadá do neprirodzene hlbokého a dlhého spánku, zaspávanie pri prsníku je prirodzené.
 • Nepodávať dieťaťu umelé náhrady prsníka (cumlík 13, fľaša, klobúčiky): tieto náhrady môžu kaziť techniku ​​dojčenia - ohrozujú správne prisatie a efektívne sanie. Môžu znižovať laktáciu a spôsobiť bojkot dojčenia (predčasné odstavenie). Používanie klobúčikov so sebou nesie riziko poranenia bradaviek, vzniku bakteriálnej alebo kvasinkovej infekcie a mizne výhoda sania priamo z prsníka (napr. tvorba materského mlieka na mieru dieťaťa). Cumlík v puse dieťaťa môže maskovať prvé signály hladu (dieťa sa uspokojí dudlaním naprázdno). Technika sania z fľaše je iná ako z prsníka a navyše z nej mlieko tečie rýchlejšie. V prípade nutnosti dokrmovania existujú iné - vhodnejšie spôsoby. Preferované by malo byť použitie suplementora (laktačnej pomôcky). Ak nie je k dispozícii, potom kŕmenie z pohárika, prinajhoršom z injekčnej striekačky s cievkou cez prst.
 • Neobmedzovať dĺžku a frekvenciu dojčenia (tzv. dojčenie na požiadanie): dojčenie podľa časového harmonogramu ohrozuje udržanie laktácie a správny vývin dieťaťa (dieťa nemusí nikdy nezískavajú dostatok mlieka a dobre prospievať, ignoranciou signálov hladu stráca dôveru vo svoju schopnosť komunikácie a získava nezdravé stravovacie návyky). Bábätko, ktoré sa správne prisáva, netrávi na prsníku neúmerne dlhú dobu. Dojčiť možno pri jednom dojčení z jedného prsníka alebo i z oboch prsníkov. Záleží na potrebách bábätka a dostatočnosti laktácie. V prípade potreby je možné použiť techniku ​​stláčania prsníka. U starších bábätiek pri zavádzaní príkrmov potrebné dbať na zásadu, že príkrmy sú doplnkom a nie náhradou dojčenia, rešpektovať individualitu dieťaťa a poznať rastové krivky dojčených detí (viac sa o nich dozviete v článku Dojčenie 11) .
 • Veriť vo svoju schopnosť dojčiť: pri dostatku informácií mamička vie, čo je pri dojčení normálne, nepovažuje prípadné problémy pri dojčení za boj, pozerá sa na dojčenie nielen v rámci momentálnej situácie, ale s výhľadom mesiacov až rokov, zostáva čo najviac pokojná a vyhľadá odbornú pomoc laktačnej poradkyne1.
 • Vyhýbať sa negatívnym komentárom o dojčení: pokiaľ možno sa nestýkať s ľuďmi, ktorí o dojčení nemajú správne informácie a dojčenie nepodporujú (medzi týchto ľudí sa radí aj tzv. cvičitelia detí 7 s radami typu " nedojčite ho tak často, " " dojčiť v noci a uspávať na prsiach nepotrebuje, stačí nechať vytrhnúť. "). Vyhľadať si v okolí podpornú skupinu dojčiacich mamičiek, vybrať pediatra, ktorý dojčenie podporuje (napr. v čakárni nemá reklamy na umelé mlieko, poskytuje kontakty na laktačné poradkyne, má vo svojej starostlivosti vysoký podiel dojčených detí).

Novorodenec v nerušenom kontakte kožu na kožu s matkou, samoprisátie - video

Ako zistiť, či dieťa vypije dostatok mlieka? Ako zvýšiť príjem a tvorbu materského mlieka?

Váženie dieťaťa pred a po dojčení je snahou popísať dojčenie analogicky na kŕmenie z fľaše, čo nezodpovedá fyziologickému priebehu dojčenia a teda z viacerých dôvodov neposkytuje o vypitom množstvo mlieka relevantné informácie. Aj správne umiestnená a kalibrovaná váha má isté odchýlky meraní (udáva sa až plus alebo mínus 30g, váha umiestnená doma ešte viac), dieťa sa pohybuje, čo váženie sťažuje a znepresňuje. Dieťa každé dojčenie vypije iný objem mlieka (podľa toho, aký má hlad, smäd, podmienky pri dojčení - okolitý ruch, momentálna nálada mamičky a pod ). Ak dieťa nie je priložené k prsníku ihneď pri prvých známkach hladu, začne plakať, začne byť nervózne. Potom zvyčajne vypije z prsníka menej. Po dojčení prichádza o dôležitú fázu upokojenia až zaspania pri prsníku. Ak sa vyskytnú pri dojčení problémy, jedným z prvých krokov by malo byť kontaktovanie odborníka na dojčenie - laktačnej poradkyne 1 a vysadenie hormonálnej antikoncepcie 2 (môže znižovať laktáciu).

 • Poskytnúť bábätku čo najvyššiu mieru fyzického kontaktu s mamičkou a to najlepšie kožu na kožu: bábätko cíti mamičku a jej mlieko. Mamička môže na potrebu bábätka dojčiť sa reagovať veľmi rýchlo (predtým než začne dieťa plakať), bábätko sa lepšie prisáva (ideálne je nechať bábätko dospieť nahé na nahom tele matky k samoprisatiu), nosením 9 a spoločným spaním 4 sa upraví spánkový cyklus dieťaťa a tým aj cykly dojčenia na prirodzenú dĺžku (tieto cykly sú relatívne krátke, ale zodpovedá to fyziológiu dojčatá a zloženie ľudského materského mlieka ).
 • Zabezpečiť čo najlepšie prisatie: správne prisatie nebolí, je asymetrické - hlava dieťaťa je mierne zaklonená, takže sa dieťa musí natiahnuť mierne dopredu, aby sa prisalo. Brada dieťaťa má potom byť zaborená do prsníka, nos od prsníka ďalej a zároveň má spodnú čeľusť pokrývať väčšinu dvorca.
 • Kontrolovať, či dieťa naozaj získava z prsníka mlieko: prsník v ústach a sacie pohyby neznamenajú, že dieťa určite pije mlieko. Keď dieťa mlieko z prsníka dostáva, prejavuje sa to viditeľnou " pauzou v brade " - dieťa má doširoka otvorená ústa, pri nasávaní mu brada klesne a zostane tak kým pije. Keď prestane sať, má plné ústa mlieka a brada sa mu vráti späť nahor. Čím dlhšia je pauza, tým viac sa dieťa napilo (keď sa dieťa snaží sať, ale nedarí sa mu získať mlieko, jeho brada sa hýbe rýchlo, bez páuz).
 • Používať metódu stláčania prsníka: pri pomalom toku mlieka dieťa saje, ale nezískava z prsníka dostatok mlieka. Môže sa potom od prsníka odťahovať. V túto chvíľu použijeme stláčanie prsníka a dieťa dojčíme z tohto prsníka, kým neprestane piť aj napriek stláčaniu.
 • Pri jednom dojčení prsia vystriedať: ak dieťa nepije aj napriek stláčaniu prsníka, priložíme ho k druhému prsníku a postup opakujeme. Pokiaľ dieťa nevypilo ani potom dostatok mlieka, znovu prsia prestriedame a opakujeme postup.
 • Užívať byliny podporujúce laktáciu: zvýšenie materského mlieka môžeme docieliť napríklad bylinkami ako je benedikt lekársky a senovka grécka 11. Najlepšie fungujú, ak sú obe užívané súčasne (buď ako čaj alebo ako pastilky).
 • Užívať Domperidón (Motilium Lingual): tento liek zrýchľuje tok mlieka tým, že zvyšuje tvorbu mlieka. Základom ale zostáva správne prisatie. (Je to však liek na lekársky predpis, zvýšenie laktácie je len jeho vedľajší účinok, nie je na to určený a ako každý liek má aj negatívne účinky)
 • V prípade nutnosti použiť dokrmovanie: preferované by malo byť použitie suplementora (laktačnej pomôcky, napr. cievky CN01 napojenej na fľaštičku s mliekom a priloženou pri dojčení k bradavke prsníka). Ak nie je k dispozícii, potom kŕmenie z injekčnej striekačky s cievkou cez prst. K dokrmovaniu ideálne používame ručne odstriekané alebo odsaté vlastné materské mlieko, prípadne pasterizované materské mlieko z banky mlieka. Umelé mlieko 5 by malo byť až tou poslednou voľbou.

Veľmi dobre prisaté a dostatočne z prsníka pijúce dieťa (s dlhou pauzu v brade) - video (ENG)

Dobre prisaté a dobre z prsníka pijúce dieťa (s pauzu v brade) - video (ENG)

Dudlajúce dieťa (bez pauzy v brade), ktoré z prsníka nezískava dostatok mlieka - video (ENG)

Dieťa opakovane dudluje a pije (sledujte pauzu v brade), ako matka používa stláčanie prsníka - video (ENG)

Ako dojčiť v noci

O špecifikách spánku dojčených detí, fyziologickom častom nočnom prebúdzaní sa a o tom, ako si dojčenie v noci uľahčiť, hovorí článok Nočné dojčenie.

Čo robiť, keď bábätko je bábätko nepokojné, plačlivé, alebo pri dojčení hryzie či má bojkot dojčenia

O príčinách dojčenských kolík a možnostiach úľavy hovorí článok Dojčenská kolika1. Prečo môže dieťa pri dojčení bradavku hrýzť, ako tomuto problému predchádzať a ako ho riešiť, sa môžete dočítať v článku Hryzenie pri dojčení. Ako spoznať bojkot dojčenia a ako ho prekonať, nájdete v článku Bojkot dojčenia.

Ako dojčiť pri zavádzaní príkrmov

Ako spoznať, kedy je dieťa pripravené na príkrmy, ako prikrmovať a dojčiť, aby nedošlo k poklesu laktácie, nájdete v článku Zavádzanie detských príkrmov1. Špecifiké hodnotenia prospievania plne dojčených detí nájdete v článku Dojčenie11.

Súvisiace články

Viac o tom ako dojčiť na modrykonik.sk

Použité zdroje

 1. Andrea Poloková: Praktický návod na dojčenie
 2. http://www.mamila.sk (SK)
 3. http://www.kojim.cz
 4. http://www.poradkyneprikojeni.cz
 5. http://www.kojeni.net
 6. https://web.archive.org/web/20160705201625/http://www.nbci.ca/index.php?option=com_content&view=c...
 7. http://kellymom.com/bf/got-milk/basics/milkproduction/
Pomohol ti tento článok?
 / Nie

Skúsenosti s ako dojčiť

Máš skúsenosť s ako dojčiť?
Podeľ sa o ňu a pomôž tak ostatným mamičkám.
Napíš svoju skúsenosť