Používame cookies. Viac informácií tu. OK
loginexistuje
5. apr 2019

zatial nie az od septembra je navrh na zmenu

evittam
5. apr 2019

@lenrietta OČrka, teda ošetrovanie chorého člena rodiny patrí podľa Zákonníka práce medzi tzv. dôležité osobné prekážky v práci.

„Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas …….ošetrovania chorého člena rodiny ………Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“ (§141 Zákonníka práce).

Aj vnuk a vnučka sa považujú za člena rodiny.

„Rodinný príslušník na účely tohto zákona (Zákonníka práce) je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti.“(§ 40 ods. 5 Zákonníka práce).

Takže, starý rodič môže byť na OČRke s vnukom/vnučkou. Je samozrejme potrebné, aby starý rodič svojmu zamestnávateľovi vopred oznámil, že pôjde na OČRku a požiadal ho o poskytnutie pracovného voľna. Mal by ho tiež informovať o predpokladanom trvaní OČRky bez zbytočného odkladu.
Na ošetrovné, teda peniaze zo Sociálnej poisťovne, starý rodič pri ošetrovaní vnuka/vnučka nárok NEMÁ.

Prečo? Pretože ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa (vlastného, osvojeného alebo zvereného do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu), chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku.

lenrietta
autor
5. apr 2019

Ďakujem.

Tu začni písať odpoveď...

Odošli