Používame cookies. Viac informácií tu. OK

Čo vybaviť, ak chce priateľ z EU pracovať na Slovensku?

mogaa
8. júl 2019

Kočky, neterka sa vrátia z Írska s priateľom z Litvy - chcú tu spolu ostať žiť aj pracovať....Viete poradiť čo všetko potrebuje povybavovať? Prenajali si byt, on chce ísť pracovať len má svoj OP z Litvy....Potrebuje si vybaviť niečo ako povolenie na pobyt? alebo nejaký doklad kvôli prechodnému pobytu?

arcticcode
8. júl 2019

Hlavne by mali stadial utekat, urcite aj v litve je lepsie ako tu

rainbow82
8. júl 2019

Najprv nech si vybaví trvalý pobyt na SVK na cudzineckej polícii a potom sa prihlásiť na úrad práce

sapetka
8. júl 2019

@arcticcode hehe presne😁

patka06
8. júl 2019

potrebuje povolenie na pobyt a potom sa môže zamestnať alebo si otvoriť živnosť, záleží na tom, čo by chcel robiť. K povoleniu na pobyt by mal mať minimálne prechodný pobyt na Slovensku

mogaa
autor
8. júl 2019

@patka06 čiže najskôr si vybavuje prechodný pobyt na Slovensku na cudzineckej polícii a potom povolenie na pobyt?tiež na cudzineckej polícii?

patka06
8. júl 2019

áno s potvrdením o prechodnom pobyte ide na cudzineckú políciu

mogaa
autor
8. júl 2019

@patka06 čiže najskôr si tam vybaví prechodný pobyt a následne s prechodným pobytom povolenie na pobyt?

patka06
8. júl 2019

poslala som link ...tam je všetko podrobne čo potrebuje
áno keď ide na cudineckú už musí mať pobyt, pretože to bude mať v tej kartičke čo slúži ako náš OP

rainbow82
8. júl 2019

Môj priateľ išiel rovno na cudzineckú políciu a vybavil si hneď trvalý pobyt na SVK.Na čo to komplikujete?Len musí zadať adresu na ktorej žije respektíve bude žiť.

zuz115
8. júl 2019

Nie baby ak je z litvy nepotrebuje povolenie na pobyt. Radsej sa spytaj nejakeho pravnika

patka06
8. júl 2019

@rainbow82 a ten trvalý pobyt má na adrese cudzineckej polície?

patka06
8. júl 2019

@zuz115 Potrebuje tú kartičku čo cudzincovi slúži ako náš občiansky preukaz

lindusss2016
8. júl 2019

Vola sa to pobytova karta. Potrebuje k nej trvale alebo lrechodne bydlisko na svk. Trvale je jednoduchsie vybavit. Aby ho ale dostal, musi uz odvadzat zdravotne poistenie tu a to bud zo zamestanania alebo ak este pracu mat nebude, tak sa musi prihlasit ako samoplatca v komercnej poistovni

patka06
8. júl 2019

Zo stránky MV SR:
9. Doklady potrebné k žiadosti o registráciu pobytu občana Únie:

- platný cestovný doklad alebo platný preukaz totožnosti, alebo akýkoľvek iný hodnoverný doklad preukazujúci totožnosť a štátnu príslušnosť (napr. vodičský preukaz spolu s rodným listom)

Občan Únie, ktorý je zamestnaný na území SR (§ 66 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov).
- prísľub zamestnávateľa, alebo potvrdenie zamestnávateľa o prijatí do zamestnania.

Občan Únie, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou na území SR (§ 66 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov).
- doklad potvrdzujúci, že je samostatne zárobkovo činnou osobou (napr. výpis
zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra).

Občan Únie, má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci SR počas obdobia ich pobytu a zdravotné poistenie na území SR (§ 66 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov).
- doklad preukazujúci, že má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal osobou v hmotnej núdzi počas obdobia pobytu (hotovosť, cestovné šeky, kreditné karty, výpisy z účtov, doklady o vlastníctve), aby sa nestal osobou v hmotnej núdzi počas obdobia pobytu a doklad o zdravotnom poistení.

Občan Únie, ktorý študuje na základnej, strednej alebo vysokej škole v SR (§ 66
ods. 5 zákona o pobyte cudzincov).
- doklad preukazujúci, že študuje na základnej, strednej alebo vysokej škole v SR (potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy napr. potvrdenie vydané Ministerstvom školstva SR alebo školy o prijatí občana Únie na štúdium napr. potvrdenie vydané základnou školou, strednou školou, vysokou školou o jeho prijatí na štúdium vydané štatutárnym zástupcom školy napr. riaditeľ školy, jeho zástupca, dekan fakulty alebo prodekan fakulty) a
- čestné vyhlásenie o tom, že má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal osobou v hmotnej núdzi počas obdobia pobytu v SR (podpis na čestnom vyhlásení musí byť úradne overený notárom alebo matrikou).

Občan Únie, u ktorého je predpoklad, že sa zamestná (§ 66 ods. 6 zákona o pobyte cudzincov).
- čestné vyhlásenie o tom, že si sústavne hľadá prácu na území SR (podpis na čestnom vyhlásení musí byť úradne overený notárom alebo matrikou).

Občan Únie, ktorý je rodinným príslušníkom občana Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája a ktorý spĺňa podmienky na pobyt podľa vyššie uvedených bodov (§ 66 ods. 7 zákona o pobyte cudzincov).
- doklad osvedčujúci existenciu rodinného vzťahu (matričný doklad napr. rodný list, sobášny list) alebo
- doklad, že má s občanom Únie trvalý, riadne osvedčený vzťah (napr. druh, družka, registrovaný partner) a
- potvrdenie o registrácii občana Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája.

Občan Únie podľa § 65 ods. 1, ktorému policajný útvar zaregistroval právo na pobyt môže požiadať policajný útvar o vydanie dokladu o pobyte s názvom "Pobytový preukaz občana EÚ" s platnosťou na päť rokov. Policajný útvar vydá občanovi Únie doklad o pobyte do 30 dní.

Ak občan Únie požiada o vydanie dokladu o pobyte, je povinný predložiť doklad
o ubytovaní podľa § 122 a dve fotografie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu, inak policajný útvar doklad o pobyte nevydá; ubytovanie musí spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.

Tu začni písať odpoveď...

Odošli