Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Súd o údajnej nehode po 6 rokoch

gubcikova
16. jan 2013

ahojte.mám dotaz.prišlo nám súrodencom predvolanie na súd o zaplatenie škody 230€ a súdu 100€.ide totiž o to.v roku 2006 sa stala nehoda.akože šoférovala moja mama(zomrela v roku 2007) na cudzom aute.čo nám poslali papiere nikde neni mamin podpis,ani fotka nič.je tam len podpísaný majiteľ vozidlaa dopísané že šoferovala mama.oni teraz od nás ako dedičou chcú zaplatiť túto škodu.ako sa brániť?ved je to preboha 6rokov o chvíľku 7.neni tam náhodou premlčacia doba 2roky ako pri dedičskom konaní?ako sa brániť?ja nemám s materskej zaplatiť len tak 110€ za nič,ked o ničom ani neviem.dakujem

irenkask
16. jan 2013

@gubcikova Rozhodne sa treba poradiť s právnikom , lebo nech je to akokoľvek môže existovať taká výnimka taká a oni sa neštvú a pošlú rovno exekútora.

gubcikova
autor
16. jan 2013

@irenkask skúsila som onilne právnika či niečo poradia

sissy27
16. jan 2013

@gubcikova obávam sa, že pokiaľ tvojej mame nebola dokázaná vina za tú nehodu, tak nie je čo vymáhať a pokiaľ viem, voči zosnulému nemôže byť vedené súdne konanie... ale isto by som sa poradila s právnikom

vefi89
16. jan 2013

@gubcikova kopírujem :
ÔSMA HLAVA
PREMLČANIE

§ 100

(1) Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.
(2) Premlčujú sa všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 105. Záložné práva sa nepremlčujú skôr, než zabezpečená pohľadávka.
(3) Nepremlčujú sa takisto práva z vkladov na vkladných knižkách alebo na iných formách vkladov a bežných účtoch, pokiaľ vkladový vzťah trvá. Premlčacia doba

Premlčacia doba

§ 101

Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

§ 102

Pri právach, ktoré sa musia najprv uplatniť u fyzickej alebo právnickej osoby, začína plynúť premlčacia doba odo dňa, keď sa právo takto uplatnilo.

§ 103

Ak bolo dohodnuté plnenie v splátkach, začína plynúť premlčacia doba jednotlivých splátok odo dňa ich zročnosti. Ak sa pre nesplnenie niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť premlčacia doba odo dňa zročnosti nesplnenej splátky.

§ 104

Pri právach na plnenie z poistenia začína plynúť premlčacia doba za rok po poistnej udalosti.

§ 105

Ak ide o právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva (§ 485), začína plynúť premlčacia doba od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie skončilo.

§ 106

(1) Právo na náhradu škody sa premlčíza dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
(2) Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví.
(3) Právo na náhradu škody spôsobenú niektorým trestným činom korupcie podľa osobitného zákona sa premlčíza tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozhodnutia súdu o spáchaní niektorého trestného činu korupcie, najneskôr za desať rokov odo dňa spáchania tohto trestného činu.

§ 107

(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčíza dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.
(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčíza tri roky, a ak ide o úmyselné
bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.
(3) Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinnínavzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník mohol premlčanie namietať.

§ 108

Práva z prepravy sa premlčujú za jeden rok s výnimkou práv na náhradu škody pri preprave osôb.

§ 109

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa premlčí, ak sa desať rokov nevykonávalo.

§ 110

(1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaníuvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.
(2) Rovnaká premlčacia doba platíaj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie v rozhodnutíalebo v uznanípráva rozložené; premlčacia doba sa pri jednotlivých splátkach začína odo dňa ich zročnosti. Ak sa nesplnením niektorej zo splátok stane zročným celý dlh (§ 565), začne plynúť desaťročná premlčacia doba od zročnosti nesplnenej splátky.
(3) Úroky a opakujúce sa plnenia sa premlčujú v troch rokoch; ak však ide o práva právoplatne priznané alebo písomne uznané platí táto premlčacia doba, len pokiaľ ide o úroky a opakujúce sa plnenia, zročnosť ktorých nastala po právoplatnosti rozhodnutia alebo po uznaní.

Plynutie premlčacej doby

§ 111

Zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka nemá vplyv na plynutie premlčacej doby.

§ 112

Ak veriteľ v premlčacej dobe uplatníprávo na súde alebo u iného príslušného orgánu a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia doba od tohto uplatnenia po dobu konania neplynie. To platíaj o práve, ktoré bolo právoplatne priznané a pre ktoré bol na súde alebo u iného príslušného orgánu navrhnutý výkon rozhodnutia.

§ 113

Ak ide o práva osôb, ktoré musia mať zákonného zástupcu, alebo o práva proti týmto osobám, premlčanie nezačne, dokiaľ im nie je ustanovený zástupca. Už začaté premlčanie prebieha ďalej, avšak sa neskončí, dokiaľ neuplynie rok po tom, keď bude týmto osobám ustanovený zákonný zástupca alebo keď prekážka inak pominie.

§ 114

Ak ide o právo medzi zákonnými zástupcami na jednej strane a maloletými deťmi a inými zastúpenými osobami na druhej strane, premlčanie sa ani nezačína ani neplynie, ak nejde o úroky a opakujúce sa plnenie. To platíaj o právach medzi manželmi.

gubcikova
autor
16. jan 2013

@sissy27 nie nebola dokázaná vina kedže nikde nie je jej podpis,fotka nič.je tam len podpis majitela auta že ona to šoférovala.
@vefi89 dakujem aj tak som s toho nejaký jeleň ak vezmem toto § 106

(1) Právo na náhradu škody sa premlčíza dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
(2) Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví.
(3) Právo na náhradu škody spôsobenú niektorým trestným činom korupcie podľa osobitného zákona sa premlčíza tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti odsudzujúceho rozhodnutia súdu o spáchaní niektorého trestného činu korupcie, najneskôr za desať rokov odo dňa spáchania tohto trestného činu.
tak teraz neviem ak ide o autonehodu,kde nikto nebol zranení a išlo len o poškodenie auta je aká premlčacia doba?

sissy27
16. jan 2013

@gubcikova keď mama nikdy nebola uznaná vinnou, nikde nefiguruje oficiálne ako účastník tej nehody, tak na základe čoho vôbec požadujú nejaké odškodné? 😕 toto by som riešila a nie premlčanie 🙂

gubcikova
autor
16. jan 2013

@sissy27 no to by aj mňa zaujímalo

sissy27
16. jan 2013

@gubcikova ale ak existuje záznam policajtov o nehode, kde tvoja mama figuruje ako účastník tej nehody, tak potom neviem... najlepšie sa poradiť s právnikom, lebo neviem, či by niekto dával takúto vec na súd, keď nemá žiadny dôkaz o tom, že dotyčná tam bola účastná...

vefi89
16. jan 2013

pýtam sa inak.. kde je záznam o nehode? policajný, poistný? 🙂
@gubcikova
premlčacia doba je v rôznych veciach iná.. ale max. je to 5 rokov.. jediné, kde premlčacia doba neexistuje je voči štátu, a vo veci vyživovacej povinnosti. ale druhá vec je, a to pozor, ak tvojej mamine chodili nejaké papiere ohľadne tej "nehody" tak myslí, že premlčacia doba plynie od poslednej výzvy či ako to napísať. avšak ak zomrela v 2007, tak to je i tak 6 rokov fuč a teda ja osobne si myslím, že je to nevymožiteľné

gubcikova
autor
16. jan 2013

@vefi89 záznam o nehode policajný neni a poistný tiež nie.je tam iba záznam o nehode a papiere od opravy auta.a jedná sa len o kamienik ktorý odletel z auta v čase ked moja mama bola v práci

vefi89
16. jan 2013

@gubcikova 😀 tak ti môžu veselo lízať polevu 😀 od toho je poistka, ak tvojej mame vyletel spod kolesa kamienok, a trafil do čelného skla povedzme nejakému pánovi, tak on mal napísať záznam o nehode, ten odovzdať poisťovni, a zaplatiť sa to malo z PZP auta tvojej mami!

vefi89
16. jan 2013

a nie z peňaženky tvojej mami, či tvojej ako dediča 😉

gubcikova
autor
16. jan 2013

@vefi89 ale to nebolo auto mojej mami a ten majitel na ktorom ona udajne šoferovala nemal poistku zaplatenú a za nu bol stíhani

vefi89
16. jan 2013

@gubcikova to je jedno teraz, koho to bolo auto, a kto šoféroval... ale pointa je splnená. on nemal PZP- čo je trestný čin, takže automaticky nemá nárok na vymáhanie škody, pretože keby mal to PZP, tak mu to poisťovňa preplatí.. Auto bez PZP nie je spôsobilé na jazdu po komunikáciách, a nech už je pravda kdekoľvek, toho sa treba držať. TY NIE SI POVINNÁ TO PLATIŤ, keďže chyby sa dopustil on zanedbaním platenia PZP. záznam o nehode si môže strčiť niekam, je neplatný, keďže tam nie je napísané číslo poistnej zmluvy

gubcikova
autor
16. jan 2013

@vefi89 som to kukala a tam je všade pospis majiteľa auta a mama je tam dopísaná ako vodič.to čo sme kde.a raz to už súd konanie zastavuje a nik nemá náhradu .a potom to on znova otvoril

vefi89
16. jan 2013

@gubcikova nech otvára čo chce. dľa môjho akurát bude platiť ešte aj súdne trovy.. pre každý prípad, byť na tvojom mieste, zašla by som za zamestnávateľom tvojej maminy a pýtala by som si potvrdenie, že v daný deň bola v práci. výkazy o tom existovať musia 🙂 a AK bola ona "účastník nehody" tak formulár by musel byť vypísaný jej rukou, nie majiteľom auta. formulár sa vypisuje na mieste nehody!

gubcikova
autor
16. jan 2013

@vefi89 formulár vypísali autoopravári

vefi89
16. jan 2013

@gubcikova 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀
on mal povinnosť vypísať formulár o nehode 😀 😀 😀 😀 😀 opravári vykazujú doklad pre poisťovňu pre preplatenie škody 😀 😀 😀

vefi89
16. jan 2013

@gubcikova on poistku nemal 😀 😀

je mi to smiešne ..... tu nemaj strach 🙂

kaktusik007
16. jan 2013

@gubcikova premlcanie - doba 2 roky sa pocita odo dna kedy SKP tu skodu vyplatila --- dovtedy sa mali zobudit a vymahat skodu od tvojej matky, staci co len jeden list - cize skoda v 2006, vyplatena ale kludne mohla byt az v 2008 ci 2009 - potom stacil list tvojej matky do 2 rokov odo dna kedy to bolo vyplatene a premlcane to nie je

kaktusik007
16. jan 2013

@vefi89 no, nemaj strach.... skusaju....
@gubcikova 99% takychto "nehod" boli poistne podvody, aj preto je uznesenie SKP o tom, ze taketo skody sa uz NEPREPLACAJU a narok na nahradu skody nie je, pretoze nie je mozne dokazat, ze to vodic vozidla naozaj sposobil !!!! nemoze si to byt vedomy....
skus pripadne aj tymto argumentovat

vefi89
17. jan 2013

@kaktusik007 je mi jasné, že skúšajú, len celé mi to vypálilo tak "divno"... ale pokiaľ dobre chápem, tak aj ty si písala, že by sa to nemalo dať vymôcť?

kaktusik007
17. jan 2013

@vefi89 v tomto konkretnom pripade nesedi viac veci, takze ano, sanca tu je 😉

ale mali sa zobudit hned ako sa o tom dozvedeli, nie ze az ked je hlavne pojdnavanie.... 😠 😠 😠 😠 ale to je chyba vseobecne ludi, pride list od advokata, a oni su myslia ze su v prave tak to ignoruju.... a to je potom pruser niekedy...

Tu začni písať odpoveď...

Odošli