Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Nárok na maródku v novom zamestnaní po rodičovskej

mhanuskova
10. feb 2013

Dobrý deň prajem,
veľmi pekne prosím o radu.
Do 31.05.2009 mi skončil pracovný pomer. Počas výpovednej doby som sa dozvedela, že som tehotná a bola nutná PNka, na ktorej som bola až do pôrodu. Bola mi vyplácaná, lebo som spadala do ochrannej lehoty. Takže som z PNky prešla na MD, z MD na RD a teraz mám vo vyhliadke zamestnanie. Zamestnaná by som bola od 01.03.2013, no na 15.03.2013 mám plánovanú jednu operáciu, ktorá bude určite vyžadovať PNku. Neviete mi niekto poradiť, či na ňu budem mať nárok, aj ked budem v pracovnom pomere v podstate iba dva týždne? A ak áno z akej výšky bude vypočítavaná, nakoľko som bola predtým na rodičovskej dovolenke? Aký vymeriavací základ by bol stanovený? Veľmi pekne ďakujem!!!

zaneta08
10. feb 2013

nárok na PN je, vypočítaná bude z predpokladného zárobku

zalka
10. feb 2013

@mhanuskova nárok na PN mať budeš, a kedže tvoje zamestnanie nebude trvať 90 dní tak tvoja PN bude rátaná z minima.

mhanuskova
autor
10. feb 2013

Ďakujem pekne baby 🙂 A čo je "predpokladaný zárobok" a koľko je minimum? 🙂

zalka
10. feb 2013

@mhanuskova http://www.socpoist.sk/nemocenske/1292s

Denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ, rozhodujúce obdobie a výška nemocenského od 1.1.2013
Nemocenské sa určuje z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ)

DVZ = podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia; DVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor
obmedzenie DVZ - DVZ nesmie byť vyšší ako DVZ určený z 1,5 násobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (od 1. 1. do 31. 12. 2013 = 38,7617 EUR)

PDVZ = jedna tridsatina vymeriavacieho základu (VZ), z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (predpokladaný VZ); PDVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor.

ak PDVZ je vyšší ako suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho VZ, t.j. VZ uvedeného v § 138 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (od 1.1.2013 do 31. 12. 2013 = 393,00 EUR), PDVZ je suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho VZ (od 1.1. do 31.12. 2013 = 13,1000 EUR)
výnimka – PDVZ zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí nemali v rozhodujúcom období VZ z dôvodu poberania materského, prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok, je jedna tridsatina predpokladaného VZ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky
obmedzenie PDVZ – tak isto ako DVZ

prípady, v ktorých sa nemocenské určí z PDVZ (nie z DVZ)

ak zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba nemali v rozhodujúcom období VZ

ak zamestnanec, ktorý v aktuálnom nemocenskom poistení pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky nedosiahol 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie, ani v rozhodujúcom období, ktorým je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, nedosiahol 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie u iných zamestnávateľov

ak povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v deň vzniku tohto nemocenského poistenia (pozn. neprihliada sa na vznik nemocenského poistenia z dôvodu skončenia jeho prerušenia)

ak dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite dobrovoľne nemocensky poistená menej ako 26 týždňov

Rozhodujúce obdobie

ak nemocenské poistenie zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, do dňa, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť

ak nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo

v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť a obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vznik nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť

v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť a obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie bolo najmenej 90 dní pred dňom, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť

ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti bolo kratšie ako 90 dní od vzniku tohto nemocenského poistenia, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, ak obdobie nemocenského poistenia zamestnanca, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, v predchádzajúcom kalendárnom roku bolo najmenej 90 dní, okrem obdobia nemocenského poistenia dosiahnutého u zamestnávateľa, u ktorého vznikla dočasná pracovná neschopnosť (t. j. na vymeriavací základ u toho istého zamestnávateľa sa neprihliada)

ak nemocenské poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniklo
v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka, predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť
v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť
v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť

ak nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby trvalo najmenej 26 týždňov a vzniklo

v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho roka, predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť

v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť

ak nárok na nemocenské vznikol zamestnancovi, samostatne zárobkovo činnej osobe alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osobe v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ sa zisťuje ku dňu zániku nemocenského poistenia

pri určení rozhodujúceho obdobia na zistenie DVZ a na účely vzniku nemocenského poistenia zamestnanca na zistenie 90 dní nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, sa vznik a zánik prerušenia povinného nemocenského poistenia nepovažuje za vznik a zánik nemocenského poistenia (t. j. po skončení prerušenia povinného nemocenského poistenia sa neurčuje nové rozhodujúce obdobie a 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie sa sleduje od vzniku nemocenského poistenia zamestnanca)

z rozhodujúceho obdobia na zistenie DVZ sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia

Percentuálna výška nemocenského

od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % DVZ (pozri poskytovanie dávky) alebo PDVZ

od 4. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % DVZ alebo PDVZ (pozri poskytovanie dávky)

Obmedzenie sumy nemocenského

nemocenské sa zníži na polovicu, ak sa poistenec stal dočasne práceneschopný v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok

Mesačné sumy nemocenského sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

mhanuskova
autor
10. feb 2013

Ďakujem pekne, ani nevieš ako si mi pomohla. Bude to PNka na minimálne jeden mesiac, takže ma zaujíma ako na tom budem finančne. "Chvíľu" mi síce potrvá, kým si vyrátam konkrétnu sumu, ktorá mi pripadne na 1deň PNky resp. na ten jeden mesiac, ale aspoň viem, že to nebude NULA 🙂 To poteší 🙂

zalka
10. feb 2013

@mhanuskova no mala by byť cca od 180 do 216 e

maruska24
11. feb 2013

@mhanuskova a tvoj zamestnávateľ o tom vie? že ideš na operáciu a minim. mesiac nebudeš v práci? pýtam sa len zo zvedavosti.

maznacik007
11. feb 2013

inak tvoj zamestnavatel moze s tebou roviazat PP aj ked si na PN kedze budes v skusobnej dobe...takze ja by som s tym, zamestnanim moc neratala ze si ta tam nechaju ked hned pojdes na dlhodobu PN

mhanuskova
autor
11. feb 2013

našťastie s tým súhlasili, dopredu som ich na to upozornila. majú na to miesto zatiaľ babu, ktorá odíde na materskú hneď ako sa ja vrátim z PNky 🙂

zuzana909
11. feb 2013

@mhanuskova skúšobná doba sa o obdobie PN predlžuje aby si si náhodou potom nečudovala

Tu začni písať odpoveď...

Odošli