Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Súbeh rodičovskej a práce na polovičný úväzok. Poradíte?

nikusssik
29. jan 2015

Ahojte, ako funguje súbeh rodičovskej dovolenky a práce na polovičný úvazok? Mám možnosť dať dcérku do škôlky od septembra, vtedy bude mať 2,5 roka. Chcela by som sa vrátiť do práce, pracujem v školstve, čiže úvazok mi prispôsobia. Brala by som aj plný, keby sa dalo, ale bolo by to pre mňa výhodné? Ostane mi rodičovský príspevok alebo ako to je? Ďakujem vopred za odpoveď.

duun
29. jan 2015

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

Oprávnená osoba podľa tohto zákona je
a) rodič dieťaťa,
b) fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
c) manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak

a) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa
• do troch rokov veku,
• do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
• do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe

b) má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak

a) aspoň jedna z nich má nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku
b) štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca jednej z nich obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.

marcelatje
29. jan 2015

158 368 235 875 889-ta otázka na túto tému 🙄
Rodičák ti ostane do veku 3 rokov dieťaťa či ho dáš do škôlky, k babke, opatrovateľke, či budeš pracovať na plný, polovičný alebo akýkoľvek iný úväzok. Aj v prípade ak dáš dieťa do škôlky a ty nebudeš pracovať vôbec..... 😉

Tu začni písať odpoveď...

Odošli