Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri

Výpoveď počas predĺženej rodičovskej dovolenky pri nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa

krtko66
14. mar 2009

Ahojte.
Potrebujem poradiť, či zamestnávateľ môže dať výpoveď zamestnancovi počas predĺženej rodičovskej dovolenky, ktorá je do 6 rokov - pri nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa.
Neviem, či sa vzťahuje na toto ochranná doba ako je to pri RD do 3 rokov.
Stanka

janazuza
14. mar 2009

krtko, ja som musela dať výpoveď - dohodou 😒

gapa
14. mar 2009

krtko,
áno aj poča predlženej rodič.dovolenke z dôvodu nepriazn.zdrav.stavu si v ochrannej dobe proti výpovedi od zamestnávatela.

To však neplatí na prípad, ak by sa rušíl, premiestnoval zamestnávatel alebo jeho časť. Pre tento prípad sa zákaz výpovede nevzťahuje.

Janazuza,
ak si dobre pamätám, tak ty si ešte po dosiahnutí troch rokov nemala vybavený nepriaznivý zdrav.stav. V takom prípade ti zamestnávatel nemohol poskytnúť predlženú rodič.dovolenku, ani keby chcel. Mohol jedine neplatené volno, no k tomu ho nikto nemôže donútiť, ak nechce.

krtko66
autor
15. mar 2009

Ahojte.
Gapa ďakujem. Poprosila by som ešte odpoveď na tieto otázky.

Ja ešte tiež nemám vybavenú predĺženú RD, pretože žiadajú z úradu soc.vecí a rod. ďalšie vyšetrenia, nestačilo od mojej lekárky. A malá ma dnes 3 roky. Ak mi to neschvália, tak zostanem doma aj tak s ňou. /predlžená nie zo zdravotných dôvodov/. Čiže v mojom prípade, ak som to správne pochopila môžem sa dohodnúť so zamestnávateľom na výpovedi s odstupným, keďže nemám ešte vybavenú predlž.RD zo zdr.Dôv.
Tie vyšetrenia budú trvať ešte nejaký čas môže to byť aj 1,5 mesiaca/ Chcem sa spýtať:
Mám si zatiaľ vybaviť predĺženú RL do 6 rokov /nie zo zdrav. dôvodov, čo mi budú platiť nemocenské poistenie ZP a dôchodkové SP/ a ak by mi to potom úrad.pr. a soc. vecí a rodiny schváli RD zo zdravotných dôvodov, tak sa ísť odhlásiť /z predlž. RL nie zo zdravo. dôvodov/?
Môže sa takto z predlže. RD /nie zo zdrav.dôvod./ prejsť keď mi to schvália na predlž.RD /zo zdr.dôvodov/?
Keď tento čas 1,5 mesiaca budem len vybavovať vyšetrenia a čakať na schválenie, čo z toho vyplýva? / budem si musieť sama niečo doplatiť - nemocenské/
Keď sa dohodnem na výpovedi zo zamestnáv., na 16.3., kedy si treba ísť vybavovať predl.RD /nie zo zdr.dôvodov/? Hneď na druhý deň, alebo stačí ísť neskôr, aby som to mala vybavené k 1.4. /keďže ešte za marec dostanem normálne rodičovský príspevok/? A posledná otázka: Treba s tou výpoveďou ísť aj na nejaký úrad /asi nie na úrad práce, keď si idem vybavovať predlž.RD/ ?

gapa
15. mar 2009

krtko,
treba rozlišovať medzi pojmami

v zamestnaní ide o čerpanie rodič.dovolenky do 3-och resp. predlženú rodič.dovolenku max. do 6-tich rokov pri dieťati z dlhod.nepr.zdr.stavom. Toto je upravené Zákonníkom práce § 166 ods.2.

Z hladiska dôchodkového poistenia matky sa hovorí o "riadnej starostlivosti o dieťa do 6rokov" (u detí s dlhod.nepr. stavom je možné ešte nástledne od 7 až do 18rokov). Toto upravuje zákon o sociálnom poistení a v definícii riadnej starostlivosti sa odvoláva na zákon o rodič.príspevku.

Z hladiska zdravot.poistenia sa tiež hovorí o riadnej osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do 6rokov podla zákona o zdrav.poistení resp. o osobe poberajúcej rodič.príspevok.

Z hladiska nároku na rodič.príspevok sa hovorí o poberaní RP. Pri zdravých detoch maximálne do 3och rokov, pri deťoch s dlhodobo nepr. zdr.stavom max. do 6rokov.

V prvom rade ide o to ako vysporiadaš tvoj prac.pomer po dovršení 3-och rokov. Či nemáš zostatok riadnej dovolenky, ktorú by si si mohla napr. vyčerpať a snád dovtedy vybavíš to rozhodnutie z UPSVaR. Ak nemáš, tak bud to nepl. volno alebo ukončiť PP.
Ak zamestnávatel nebude iniciovať sám ukončenie PP, tak ak požiadaš o ukončenie PP ty, tak nárok na odstupné mať nebudeš.
Ak sa ukončí tvoj prac.pomer z organizačných dôvodov zamestnávatela (z dôvodu, že si nadbytočná, rušia prevádzku, ...), tak nárok na odstupné máš, ak napr. podpíšete dohodu o ukončení PP podla § 60 Zákonníka práce ku konkrétnemu dátumu a bude v nej uvedený tento "organizačný dôvod" ukonč.PP.
Ak by uviedli v dohode o ukončení PP ako dôvod ukončenia PP zlý zdrav. stav dieťaťa alebo v dohode nebude uvedený žiadny dôvod ukončenia PP, tak ti nárok na odstupné nevznikne.

Ak teda nebude pokračovať tvoj PP, tak ak si si sama už nepodávala prihlášku na soc.poistovnu (asi ju podával ešte zamestnávatel, lebo si nastupovala na MD do 31.7.06), tak si musíš podať prihlášku na soc.poistovnu sama. No pozor!!!! toto sa nedá vybaviť spätne, najskôr odo dna, kedy podáš prihlášku. Tak bacha na to! Ak nebudeš dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ak by si čerpala riadnu dovolenku, tak si dôch.poistená ako zamestnanec), tak si treba podať hned prihlášku. Je jedno, či budeš mať vybavený dlhod.nepr.zdr.stav dieťaťa (DNZSD), alebo nie, na toto nemá vplyv.

Zdrav.poistenie sa dá vybaviť aj dodatočne, no podla zákona je treba do 8dní. Tiež tu nehrá v tvojom prípade rolu, či máš vybavený DNZS dieťaťa.

Nárok na RP budeš mať aj po dovršení 3-och rokov, ak splníš podmienky a dieťa uznajú za dieťa s DNZS.

krtko66
autor
15. mar 2009

gapa
ďakujem za odpoveď
Chcem sa spýtať ešte, keď sa teda dohodnem so zamestnávateľom na výpovedi dohodou s odstupným. /z dôvodu zrušenia môjho pracovného miesta/ s uvedeným dátumu 16.3. Mám si hneď 16.3 ísť dať prihlášku na soc. poisťovnu /dôchod.poistenie/, alebo 17.3 tam mám ísť?
Ešte ma zaujíma, či s tou výpoveďou treba ísť na úrad práce, nahlásiť, že sa budem riadne starať od dieťa do 6 rokov?
A keď mi schvália DNZS, tak to treba ísť niekde nahlásiť. /že sa zmenila situácia a budem na predĺženej rod.dovolenke do 6.rokov dieťata/. Myslím tým, tú sociál.poisťovňu a zdravotnú poisťovňu, alebo to nejako automaticky nabehne?

gapa
16. mar 2009

na SP "najneskôr" den po ukončení PP. T.j. ak sa PP ukončí dnom 16.3.09, tak najneskôr 17.3.09, ale môžeš aj skôr, s tým, že uvedieš ako dátum vzniku poistenia dátum 17.3.09.

S výpovedou nemusíš isť na UP, len si treba vybaviť zdr.poistovnu.

Ak si vybavíš DNZS dieťaťa, tak si treba vybaviť rodičov.príspevok, predpokladám. Na soc.poistovnu, zdrav. isť netreba a ked nebudeš už zamestnaná, tak do zamestnania tiež nič. Možno na zdrav.poistovnu, ak by ťa chceli evidovať ako poberatela rodič.príspevku a nie ako osobu riadne sa starajúcu o dieťa do 6rokov. No to sa spýtaj tam, lebo nemám skúsenosť.

Na UPSVaR nevedú žiadny zoznam mamičiek na predlženej rodič.dovolenke. To je len možnosť pre mamičky, že budú štátom aj dôchodkovo a aj zdravotne poistené, ak sa osobne starajú o dieti aj po 3-och rokoch (aj keby boli zdravé). Takže toto treba vybaviť v SP a ZP.

gapa
16. mar 2009

ešte tolko, že aj ked by ti dal napr. zamestnávatela neplatené volno, tak treba isť na soc.poistovnu už skôr, lebo počas neplat.volna nie si dôch.poistená (ani nemocneky, ani v nezam.) ako zamestnanec.

krtko66
autor
16. mar 2009

gapa
ďakujem za rady.
Dnes som si vybavila tú výpoveď a bola som aj na sociálnej poisťovni - nič odo mňa nechceli, žiadne potvrdenia ani kópiu RL dieťata, ževraj naďalej bude štát platiť dôchodkové poistenie, kým sa nezamestnám u nového zamestnávateľa.
Na zdravotnej poisťovni, som nevybavila nič. Lebo chcela okrem kópii RL /to som mala/, čestného prehlásenia /to tiež/, aj potvrdenie od úradu práce sociáln. vecí a rod. o konci poberania rodičovského príspevku.
Chcem sa spýtať, či mi také potvrdenie vydajú? keď som si požiadala aj o predlženie RD s dlhod.nepr.zdr.stavom.
Či to má jedno s druhým niečo spoločné?

fialka76
16. mar 2009

Ahojte!Aj ja vás poprosím o radu,čo a ako,lebo naši úradníci..kapitola sama o sebe.
Takže mám syna ZŤP,narodil sa 4.7.2004.Keď mal 3 roky vybavili sme predĺženú RD z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa.Boli sme u posudkovej komisii.Potom sme papiere odniesli na úrad práce a sociálnych vecí (kvôli vyplácaniu rodičovského príspevku).Poslali ma oznámiť predĺženú RD do zdravotnej poisťovne,a do sociálnej.Vraj stačí,keď im pošlem rodný list dieťaťa+ papier od tej komisie čo schválila nepriaznivý zdr.stav.V zdravotnej poisťovni to bolo OK,vybavené.Ale zo sociálnej poisťovne si ma °hádzali° od jedného okienka k druhému,nikto nič nevedel...škoda reči.Dostali sme kontakt na jednu pracovníčku,a tá to zisťovala.A povedala,že nemusím nič nosiť,žiadne papiere.Vraj mám prísť,keď ukončím RD a nastúpim do zamestnania.Ani účtovníčka vo firme mi nevedela poradiť.Riaditeľ iba krútil hlavou.Tak ma nechal u seba v evidencii,veď aj tak za mňa neplatia.
No a teraz som tehotná,24tt.
Čo robiť?Znovu sa prihlasovať?kde?kedy?materskú poberať nebudem?
ďakujem!

gapa
16. mar 2009

krtko,
podla mna AK SI SI SAMA NEDáVALA PRIHLASKU, tak ti povedali na soc.poistovni zle. Je tu už jeden presne takýto istý prípad, koniec PP v den dosiahnutia 3och rokov a zobrali len RL dieťaťa od mamičky a ani to nechceli, no nanútila im ho. No a prišiel jej list, že treba doplniť aj vyhlásenie ...

to, čo ti povedali by platilo v prípade, ak by si si po pôrode dávala sama prihlášku do soc.poistovne. No predpokladám, že si si ju sama nedával.

fialka,
si zamestnaná? t.j trvá tvoj PP? a teda nadalej čerpeš predlženú RD?
(odpoviem asi až inokedy, lebo máme doma kiahne ☹ , zatial len u staršej )

fialka76
17. mar 2009

gapa,
áno som zamestnaná,nedala som , ani nedostala výpoveď.A naďalej čerpám predĺženú RD.
Kľudne odpíš,keď bude viacej času,lebo so mnou to bude asi na dlho.
ďakujem!

gapa
17. mar 2009

fialka,
vôbec nerozumiem, čo si vybavovala v ZP? Tam myslím nebolo čo, ked si bola stále zamestnaná. No nehovorím, že túto problematiku celkom ovládam (síce možno to vtedy bolo inak), no možno si mysleli, že nie si zamestnaná.

Tá pracovníčka v SP ti podla mna povedala správne. Ty si nastupovala na MD ešte v období do 31.7.06 a vtedy platila ako prihláška na dôch.poistenie mamičky samotné oznámenie zamestnávatela o nástupe mamičky na MD, RD. Potom po ukončení MD, oznámil zamestnávatel ukončenie MD, začiatok RD a na RD si súvisle až do max.6rokov dieťaťa (ak máš na to papier, že je stále dieťa z dlhod.nepr. zdr.stavom). Takže tvoja prihláška nadalej trvá. Ani po dovršení 3-och rokov nemal zamestnávatel žiadnu povinnosť na SP niečo oznamovať, lebo tvoja RD nadalej trvala podla § 166 ods.2 zákonníka práce. Len si musela zamestnávatelovi predložiť potvrdenie z UPSVaR o dlhod.nepr.zdr.stave dieťaťa, že máš nárok na RD do 6rokov.

Teraz pri nástupe na MD to bude inak. Ukončenie RD bude podla mna odhláška. Od 1.1.09 však platí, že ako mamička zamestnaná s nárokom na materské budeš poistencom štátu na dôch.poistenie aj počas poberania materského/počas MD. Žiadna prihláška sa nikam nepodáva, mali by to robiť automaticky, len ak máš II.pilier, tak treba do 30dní od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní materského odniesť do SP oznámenie o sporitelovi časť A. Ak tak nespravíš, tak počas poberania materského za teba nebude SP odvádzať do II.piliera, no dôch.poistená štátom budeš.

Po ukončení poberania materského (obvykle 28týždnov), t.j. najneskôr prvým dnom RD treba prísť na SP a podať si sama prihlášku na registr. liste fyz.osoby + vyhlásenie o riadnej starostliv.o dieťa + kopia RL + oznámenie o sporitelovi časť B (ak si v II.piliery).

Ak ti trvá aj po nástupe na MD starostlivosť o prvé/staršie dieťa s dlhod.nepr. zdr.stave, tak máš do obdobia 6týždnov po pôrode nárok aj na príspevok na starostlivosť o toto staršie dieťa vo výške 25% zo sumy RP.

fialka76
17. mar 2009

Bola som s manželom v ZP.A tam som počula ako pracovníčka vysvetľovala jednej pani ako to je pri predĺženej RD.Tak som sa pýtala,či mám aj ja priniesť papiere,a vraj áno.A nebola som ani prihlásená v ZP,že som nastúpila na MD,a potom na RD.Tak mi to tam potom všetko zapísala.A ja som si myslela,že to zamestnávateľ robí automaticky.
A švagrinej sa stalo to isté,že nebola prihlásená.Až keď porodila druhého syna,tak prišli na to,že vôbec nie je zahlásená na MD,RD.
II.pilier nemám,aj som o tom veľa rozmýšľala.Bohvie ako dlho budem musieť byť s malým doma.Manžel je živnostník,stolár,tiež nemá II.pilier.Vraj sa to mne veľmi neoplatí,ak máme doma syna ZŤP.A manželovi preto,lebo má veľmi riskantné zamestnanie.Tak sme sa neprihlásili.Máme poistky.
Môj zamestnávateľ menil adresu, v rámci Bratislavy.Môžu mi dať výpoveď?Materskú mi vypláca zamestnávateľ,alebo UPSVaR?Ja som predtým,pred prvým pôrodom,bola na PN.Nemohla som pracovať v labáku,tak ma presunuli do kancelárie,a vedúca mi nedala ani 1. ani 2. prémie.Len holý základ,tak som sa dala vypísať.
A kedy sa treba prihlásiť na MD?A podľa čoho budú rátať materskú?
A ešte som zvedavá,čo mi povedia na sociálke?Kamarátkina sestra má postihnutú dcéru,a keď čakala druhé,povedali jej,že jej tú prvú zoberú.Vraj sa nemôže starať o jedno postihnuté+zdravé.Ale to bolo pred 10 rokmi.Tak potom jedno dieťa mala na seba a druhé na svokru.Lebo aj mne teraz zakázali pracovať,brigádovať...Buď sa vraj starám o dieťa,alebo nie.
Čítala som tu kopec článkov ako si zvýšiť materskú.No ja nemám šancu,keď nemôžem pracovať.A čo dôchodok?Mám niečo podniknúť v tomto smere?
Kiahne?Prosím poslať aj ku nám,ešte sme nemali.A neviem,či by to nemohlo zhoršiť zdravotný stav.Rýchlo sa uzdravte!Ďakujem!

gapa
17. mar 2009

fialka,
to, v prac.zmluve máš ako napísané miesto výkonu práce? Len Bratislava alebo konkrétnu adresu?

Inak v zdrav.poistovniach vraj majú značný bordel v evidencii. Takže možno mzdráka urobila všetko ako mala, len oni to nemajú správne v evidencii. No na druhej strane možno aj zamestnávatel/mzdárka urobil chybu. Len je zaujímavé, že to opravili aj na základe dokladov od teba a nežiadali to oznámiť od zamestnávatela (v soc.poistovni by sa to tak nedalo).

Teraz od 1.1.09 je nový zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa. Takže ak napr. bude tvoj nástup na MD 10.5.09, tak budeš mať nárok na rodič.príspevok v plnej výške ešte za 5/09 (za obdobie 1-9.5.09) vyplatený v 6/09. Za obdobie od 10.5.09 začneš poberať materské. Ale ešte do 6týždnov od skutočného pôrodu máš nárok na ten prísp. na starostl. o staršie dieťa, t.j. za 5/09 ho nedostaneš, lebo si dostala ešte rodič.príspvok (aj RP aj príspevok na starost.o dieťa nemôžeš poberať súčasne). ...

Brigádovať popri dieťati s dlhod.nepriazn.zdr. stavom tiež viem, že sa nedá. No ak budeš na RD s druhým zdravým dieťaťom a súčasne sa budeš starať aj o dieťa staršie s dlh.nepr. zdr.stavom, tak to predpokladám nebude nikoho zaujímať, ak bude písané, že berieš RP na dieťa zdravé. Pri zdravom dieťati môžeš pracovať na dohodu.

Materské vypláca sociálna poistovna zamestnávatela. U teba by sa mala vyplácať materské na 1kalend.den vo výške 55% z jednej tridsatiny vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo nemoc.poistenie v mesiaci nástupu na MD a ktoré ti uvedie mzdráka do potvrdenia pre soc.poistovnu. Tak snád niečo nepokecá. Je dosť podstatné, či uvedie celomesačnú mzdu, ktorú by si dosiahla, no to by bolo na dlhšie a už som tu na koníkovi o tom viackrát písala.

No s tými kiahnami, ked si z Malaciek, by to nebol až taký problém. Dcera mi chodí do Mš na Bernolákovu a odtial si to aj doniesla. 🙂

gapa
17. mar 2009
fialka76
18. mar 2009

Vidím,že nie som jediná čo tu lieta po nete,celý deň,celý večer.
Takže asi mzdárka ma neprihlásila do ZP,dosť možné,určite.Robia tam dve baby,chemičky.Takže čokoľvek som chcela,nič nevedeli.A plat ako hrom,iba preto že to je riaditeľova bývalá.Nekomentujem.Ale už sa teším,keď tam nabehnem s tým,že čakám druhé,nech mi to pošlú,čo treba.
V pracovnej zmluve mám miesto výkonu práce bude(obec a organizačná jednotka alebo inak určené miesto): sídlo firmy:Továrenská 14, 815 71 Bratislava.A teraz sídlia inde,ale v BA.Ale oni sú také trubky,že nich ani nenapadne,že mi môžu dať výpoveď.Dúfam.Neviem,čo by bolo lepšie.Vrátiť sa do firmy veľmi netúžim.Tak uvidím.
Bývam teraz v Rohožníku,ale rodičov mám v MA.
Študujem tu tie zákony...mám VŠ ale toto je na mňa veľa.To potrebujem vstrebať pomaličky.
A ty by si si mala urobiť sama firmu,a robiť poradenstvo....aj manžel potrebuje vymeniť babu,čo mu robí daňové,lebo nič neporadí.

A kde to je písané na koníku ohľadom mzdy,materskej...?už je tu toho veľa
ďakujem!!! 🙂

gapa
18. mar 2009

fialka,
to ozaj treba strebávať pomaly. Tiež som sa tým dlhšie prelúskavala a to som kedysi robila aj mzdy (ale nie nem.dávky) a tiež vo firme sme stále boli v zákonoch zahrabané ešte s kolegynou, lebo šéf bol taký, vždy išiel až na hranicu zákona. No a v tých zákonoch je to aj tak tak, že aj ked si myslíš, že tomu už rozumieš, vždy sa nájde niečo nové, čo ta prekvapí. Lebo tie naše zákony sú velakrát deravé (nedotiahnuté...).

Sranda. Naša firma mala sklad na Elektrárenskej 🙂 (to je myslím niekde tesne pri Továrenskej, aj ked sa mi nechce pozerať do mapy)

Kde je to písane na koníku? No ani ja v tom nemám prehlad. Lebo sa velmi ani témy nedodržiavajú. Takže asi ťažko ti poradím. Ja som zo začiatku čerpala dosť z www.porada.sk a som si hladala témy podla vyhladávania, vždy nejaké heslo a dokola som skúšala. Potom som si prešla všetky témy rad radom (no riziko je v tom, že sú tam aj nie správne odpovede, takže to chce aj čas). No dosť som robila aj priamo so zákonmi, aby som si spravila sama názor. No vela vecí v zákone nenájdeš, lebo je to o praxi.

Ak by mal napr. manžel predplatené v porade draka t.j. tak potom sú rady fundované, no tam sa bez zaplatenia nedostanem ani ja (stojí to cca 99-100,-Sk na mesiac no platí sa za rok).

Tie info sú na koníkovi dosť roz

krtko66
autor
18. mar 2009

gapa,
Tak to je ale drina, chodiť po tých úradoch. Už tretí deň som strávila vybavovaním po úradoch. / a tie milé úradníčky! česť výnimkám/
Konečne som si dnes vybavila všetky záležitosti k tej riadnej starostlivosti o dieťa. Na zdravotnej poisťovni. A čo sa týka tej sociálky, tak tam mi povedali, ževraj tie doklady tam mám /neviem, po pôrode malej vybavoval všetko manžel a ten si samozrejme nepamätá čo tam dával/ a ja už vôbec nie. Náhodou ma vybavovala moja spolužiačka z vysok. školy, sa jej ešte na to spýtam.
Chcem sa opýtať, či sa oplatí si platiť teraz 3 roky ten fond v nezamestnanosti, keby som bola náhodou nezamestnaná, tak aby som nejaké peniaze dostala? A či nevieš koľko to je za mesiac?

Inak chcem upozorniť matky, čo si vybavujú predlženú RD z dôvodu nepriaz.stavu dieťata, aby si to podali skôr žiadosť na úrad.pr.a soc. vecí a rodiny, aby sa im to ,,nenatiahlo" ako mne. Aj keď tam mi povedali, že ešte ja to skoro dávam. / o 15 dní /
Tie kiahne ti nezávidím, mne mala staršia pred 2 mesiacmi a bolo to hrozné. Mladšia od nej ale vôbec nedostala a bola som aj veľmi rada, lebo som bola unavená z kiahní staršejˇ, tiež ich doniesla zo škôlky. Sestrine deti mali teraz za sebou a mala dosť.

gapa
18. mar 2009

krtko,
ten fond nezamestnanosti sa platí 2% z vymeriavacieho základu.

Dávka je 50% z denného vym.základu za posledné tri roky pred zaevidovaním na UP a poberá sa max.6 mesiacov - to platí, ak máš PP na dobu neurčitú.

No vlastne, ak tvoj PP trvá, tak nemusíš platiť celé 3roky, lebo počas MD, ak ti prac.pomer trvá!!, tak si poistená v nezamestnanosti (ak to mzdárky nepokecajú), takže v takom prípade stačí o niečo menej, aby vyšlo v čase zaevidovania na UP mať v poslendých 4-och rokoch aspon 3x365dní poistenia v nezamestnanosti.

krtko66
autor
19. mar 2009

gapa.
No už netrvá, trval do 16.3 môj PP. Neviem, či som to pochopila. ale ja som si myslela, že po RD, keď je matka nezamestnaná a zaeviduje sa na úrad práce, tak nepoberá nič. A ja sa pýtam, od teraz keby som si platila, keď sa budem riadne starať o dieťa do 6 rokov. /teraz má 3 roky/ a ja by som si ďalšie 3 roky sama platila do tohto fondu v nezamest. A či by sa mi to teraz vyrátalo z vymeriavacieho základu, čo som mala pred RD vo firme, čo už teraz nepracujem?

gapa
19. mar 2009

krtko,
odpoved máš už predchádzajúcom príspevku. Treba pozornejšie čítať 🙂

fialka76
21. máj 2009

tak a som tu znovu
dnes mi doktorka vypísala papiere na materskú
dám vedieť ako som dopadla, to bude sranda

Tu začni písať odpoveď...

Odošli