Živnosť + práca na dohodu

18. sep 2022

Mám založenú živnosť a naskytla sa mi možnosť na pár mesiacov pracovať na dohodu. Jedná sa o dve diametrálne odlišné činnosti. Zapísať pracovnú činnosť vykonávanú na dohodu do živnosti v mojom prípade nie je možné. Moje otázky sú: Aké číslo účtu uviesť na vyplácanie odmeny z práce na dohodu? Ak uvediem súkromné číslo účtu aké mám povinnosti pri daňovom priznaní?
Moja účtovníčka má dovolenku. Ďakujem vopred za informácie.

risolino
18. sep 2022

z dohody dostaneš potvrdenie o zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti a tie dáš do DP

anos18
18. sep 2022

Činnosť,ktorú budeš vykonávať na dohodu vôbec nemusíš zapisovať do živnostenského listu. Odmenu z dohody si daj vyplácať na súkromný účet. A ako píšu vyššie, z dohody dostaneš potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, to odovzdáš účtovníčke a tá ho uvedie do daňového priznania ako príjmy podľa paragrafu 5. (zo živnosti spadajú pod par.6)