Používame cookies. Viac informácií tu.
Zavri
  

Postavenie profesie PôRODNEJ ASISTENTKY

Popis a pravidlá

Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou výskumu. Výskum realizujeme v rámci diplomovej práci na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Ide o dotazníkový prieskum. Cieľom je identifikovať postavenie profesie pôrodných asistentiek na Slovensku z pohľadu žien. Vaše skúsenosti a pohľad na problematiku môžu pomôcť v posilnení, zlepšení postavenia profesie pôrodnej asistentky a tým ovplyvniť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V súvislosti s tým by sme radi oslovili Vás milé ženy na internetových fórach, ktoré by boli ochotné vyplniť elektronický dotazník o postavení profesie pôrodnej asistentky. Ak môžete venovať približne 15 minút vyplneniu internetového dotazníka, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese: pydova.m@gmail.com Stačí napísať krátku vetu: mám záujem o vyplnenie dotazníka. Následne Vám pošleme link s dotazníkom, ktorý môžete vyplniť. Zaslaním e-mailu sa k ničomu nezaväzujete, vyplnenie dotazníka je plne dobrovoľné, informácie získané v rámci tohto projektu sú štatisticky spracovávané v anonymnej forme, a výhradne na výskumné účely. Zaručujem sa, že dotazník je dobrovoľný, anonymný a výsledky použijem k diplomovej práci s názvom: „Vnímanie postavenia profesie pôrodných asistentiek z pohľadu žien na Slovensku.“ Ak si nájdete čas na vyplnenie nášho dotazníka, budeme Vám veľmi vďační. Veríme, že poznatky z nášho výskumu prispejú k zlepšeniu povedomia o profesii pôrodných asistentiek medzi odbornou verejnosťou. Ďakujeme. Za výskumný tím: Bc. Marcela Pydová, pôrodná asistentka a študentka JLF UK v Martine

Moderátori